Corona gehad

Aan alle respondenten is de volgende vraag gesteld: ‘Heeft u of uw kind het coronavirus (gehad)?’ Mogelijke antwoordcategorieën waren: ‘Ja, dit is bevestigd met een test’, ‘Ja, ik denk het wel, maar ik ben (mijn kind is) niet getest’ en ‘Nee, ik denk het niet’. Er is niet verder gevraagd naar welk type test dit is geweest. Iedereen die een van de twee 'ja'-antwoorden gaf, kreeg vervolgens de vraag: ‘Hoe ziek voelt of voelde u of uw kind zich door het coronavirus?’ Waarbij geantwoord kon worden met ‘Niet ziek’ , ‘Een beetje ziek’ , ‘Redelijk ziek’ of ‘Ernstig ziek’ .