Auteur: Marc Smeets, Jan van den Brakel

Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020

Over deze publicatie

In deze nota wordt een technische toelichting gegeven op de tijdreeksmethode waarmee kwartaalcijfers van de gezondheidsenquête over 2020 geschat zijn. Vanwege het wegvallen van de face-to-facewaarneming tijdens de coronacrisis in 2020 ontstaat er breuken in de uitkomsten van de gezondheidsenquête. Via een tijdreeksmodel wordt zo goed mogelijk voor deze breuken gecorrigeerd. Door kwartaalcijfers te berekenen wordt een zo duidelijk mogelijk beeld gegeven van (ervaren) gezondheid, leefstijl en zorggebruik in coronajaar 2020. Verder wordt besproken hoe de correcties voor het wegvallen van de face-to-facewaarneming verwerkt zijn in de jaarcijfers van de gezondheidsenquête over 2020.