Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021

Deze tabellen bevatten cijfers over een aantal stellingen over het coronavaccin, uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken.
De gegevens zijn in het eerste kwartaal van 2021 verzameld door middel van de Gezondheidsenquête.