1 op 5 werknemers kwam in 2020 (vrijwel) niemand tegen tijdens het werk

Een man vergadert op afstand met collega's via zijn laptop
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Eind 2020 gaf 22 procent van alle werknemers aan tijdens het werk hooguit één keer per dag een werkgerelateerde persoonlijke ontmoeting te hebben. In 2018 was dat nog 10 procent. De mate van telefonisch en digitaal contact bleef in deze periode vrijwel gelijk. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2020 is uitgevoerd onder 58 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Van alle werknemers gaf 57 procent aan een groot aantal keren per werkdag bijvoorbeeld collega’s, patiënten, klanten of leerlingen te ontmoeten. In 2018, de vorige keer dat dit aan werknemers is gevraagd, was dat nog 69 procent. Het percentage werknemers dat tijdens het werk (vrijwel) nooit iemand tegenkomt verdubbelde van 10 naar 22. Daarentegen bleef het telefonische of digitale contact vrijwel gelijk.

Contacten tijdens het werk
 2020 (% werknemers 15 tot 75 jaar)2018 (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Daadwerkelijke
ontmoetingen
Nooit of hooguit
één keer per dag
21,89,8
Aantal keren per dag21,220,9
Groot aantal keren
per dag of hele dag
56,969,3
Telefonische of
digitale contacten
Nooit of hooguit
één keer per dag
29,830,9
Aantal keren per dag31,832,7
Groot aantal keren
per dag of hele dag
38,336,3
Bron: CBS, TNO

Thuiswerkers wel regelmatig telefonisch of digitaal contact

Tijdens de coronacrisis zijn meer werknemers gaan thuiswerken. Vooral het aandeel dat doorgaans vanuit huis werkt is gegroeid. De meesten van deze thuiswerkers lopen weinig andere mensen tegen het lijf tijdens het werk; ruim 70 procent ontmoet nooit of maximaal één keer per werkdag collega’s, patiënten, klanten of leerlingen. Bij de overige 30 procent is dat meerdere keren per dag het geval. Bovendien heeft ruim 90 procent van alle thuiswerkers regelmatig telefonisch of digitaal contact met collega’s of anderen.

Thuiswerken en contact tijdens het werk, 2020
 Nooit of hooguit één keer per dag (% werknemers 15 tot 75 jaar)Meerdere keren per dag (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Daadwerkelijke
ontmoetingen
Werkt doorgaans thuis71,228,8
Werkt zowel thuis
als bij werkgever
17,882,2
Werkt niet thuis10,289,8
Telefonische of
digitale contacten
Werkt doorgaans thuis8,691,4
Werkt zowel thuis
als bij werkgever
9,290,8
Werkt niet thuis47,752,3
Bron: CBS, TNO

Minder persoonlijk contact in financiële instellingen en ICT

Tussen 2018 en 2020 kwamen er vooral bij financiële instellingen en in de bedrijfstak informatie en communicatie flink meer werknemers bij die tijdens hun werk weinig mensen tegenkwamen. Waar in beide bedrijfstakken in 2018 nog iets meer dan 1 op de 10 werknemers hooguit één ontmoeting met een collega of klant per dag had, was dit in 2020 toegenomen tot ongeveer 5 op de 10. Vergeleken met twee jaar eerder hadden in 2020 ook meer werknemers in het openbaar bestuur (vrijwel) geen persoonlijke ontmoetingen tijdens hun werk. Veranderingen in de mate van telefonisch of digitaal contact waren in de verschillende bedrijfstakken veel minder aan de orde.

Werknemers die tijdens het werk (vrijwel) nooit1) iemand ontmoeten
 2020 (% werknemers 15 tot 75 jaar)2018 (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Financiële instellingen50,310,8
Informatie en
communicatie
48,311,8
Openbaar bestuur39,56,0
Zakelijke dienstverlening
onroerend goed
31,714,3
Cultuur, sport en recreatie,
overige dienstverlening
23,48,8
Vervoer en opslag19,714,2
Onderwijs18,86,2
Industrie (incl.
delfstoffen/nuts/afval)
17,410,0
Bouwnijverheid17,011,4
Landbouw, bosbouw
en visserij
14,416,3
Groot- en detailhandel14,49,8
Horeca12,711,6
Gezondheids- en
welzijnszorg
11,25,7
Bron: CBS, TNO
1)Maximaal 1 keer per dag

Bij gebrek aan contacten iets minder verbonden en tevreden met het werk

Werknemers die tijdens het werk (vrijwel) geen collega’s, patiënten, klanten of leerlingen ontmoeten, voelen zich gemiddeld genomen iets minder verbonden met de organisatie of het bedrijf waarvoor zij werken. Ook zijn ze iets minder tevreden met hun werk. Dit laatste geldt overigens niet voor werknemers die doorgaans thuiswerken. Bij hen is er nauwelijks verschil in tevredenheid tussen mensen met en zonder persoonlijk contact. Anders is het bij werknemers die uitsluitend bij de werkgever op locatie werken. Zij voelen zich gemiddeld genomen minder tevreden, maar vooral ook minder verbonden dan werknemers die doorgaans of deels thuiswerken. Degenen onder hen die niet of nauwelijks persoonlijk contact hebben voelen zich het minst verbonden en zijn het minst tevreden.

Tevredenheid en verbondenheid met het werk, 2020
 Nooit of hooguit één keer per dag daadwerkelijke ontmoetingen (% werknemers 15 tot 75 jaar)Meerdere keren per dag daadwerkelijke ontmoetingen (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Verbonden met
organisatie/bedrijf
Totaal71,074,1
Werkt doorgaans thuis74,075,8
Werkt zowel thuis
als bij werkgever
75,981,4
Werkt niet thuis59,970,0
Tevreden met het werk
Totaal77,679,8
Werkt doorgaans thuis79,479,8
Werkt zowel thuis
als bij werkgever
79,083,5
Werkt niet thuis72,577,7
Bron: CBS, TNO