Ontmoetingen

Aan werknemers is gevraagd: ‘Hoe vaak heeft u tijdens uw werk contact met mensen waarbij u elkaar daadwerkelijk ontmoet, bijvoorbeeld met collega’s patiënten, klanten of leerlingen?’. Zij konden hierbij kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:

  • nooit
  • één keer per dag of minder
  • een paar keer per dag
  • een groot aantal keren per dag
  • de hele dag