Telefonisch of digitaal contact

Aan werknemers is gevraagd: ‘Hoe vaak heeft u tijdens uw werk contact met mensen waarbij u alleen telefonisch of digitaal contact (mail, app, video etc.) heeft?’. Zij konden hierbij kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:

  • nooit
  • één keer per dag of minder
  • een paar keer per dag
  • een groot aantal keren per dag
  • de hele dag