Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:TOZO
21 resultaten voor keyword:TOZO

Tabellen Tozo voorlopig december 2020

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tabellen Tozo nader voorlopig maart 2020

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig juni 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig maart 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2021 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

Tozo voorlopig oktober 2020

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

17,6 miljard euro aan loonkosten en vaste lasten vergoed in 2020

In 2020 hebben bedrijven in totaal 17,6 miljard euro ontvangen ter compensatie voor loonkosten en vaste lasten tijdens de coronacrisis. De overheidsuitgaven stegen 13 procent in 2020 vergeleken met...

Artikelen

Tabellen Tozo voorlopig februari 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig mei 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tozo voorlopig november 2020

Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), november 2020.

Cijfers

Gebruik Tozo in juni 2020

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig januari 2021

Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), januari 2021.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig april 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Half miljoen mensen kregen Tozo-uitkering in 2020

In 2020 hebben gemeenten aan 501 duizend personen een Tozo-uitkering voor levensonderhoud verstrekt als ondersteuning tijdens de coronacrisis. Dit aantal komt overeen met 3,5 procent van de...

Artikelen

Bijna helft van de bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel

In 2020 maakte 48 procent van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van een coronasteunmaatregel. Het merendeel had een steunmaatregel ter compensatie voor loonkosten, tegemoetkoming...

Artikelen

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 2

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2021 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021

Tabel in opdracht van SZW over personen met een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet ultimo maart 2021 per uitkeringspositie, uitgesplitst naar vrijlating inkomsten, type huishouden en...

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2

Tabellen in opdracht van SZW over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie ultimo...

Cijfers

Gebruik van TOZO in Den Haag

Onderzoekers van de gemeente Den Haag hebben via remote access een onderzoek gedaan naar de zelfstandig ondernemers in de gemeente Den Haag die gebruik maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling...

Cijfers

SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1

Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of...

Cijfers

Caribisch Nederlandse eilanden hard getroffen door COVID-19 pandemie

Vandaag, 6 december 2021, verschijnt een nieuwe editie van ‘Trends in the Caribbean Netherlands’.

Artikelen