Financiële steunmaatregelen

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS de deelname aan- en effecten van deze maatregelen in kaart. Regelmatig wordt een cijferoverzicht samengesteld. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken. Het zesde rapport is gepubliceerd op 12 februari 2021 en bevat cijfers over gebruikers van zestien regelingen.