Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Bedrijfskenmerken Marges Perioden Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer (x 1 000)
Totaal Waarde 2019 93
Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 86
Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 100
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2019 1
A Landbouw, bosbouw en visserij Ondergrens 95%-interval 2019 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Bovengrens 95%-interval 2019 2
B Delfstoffenwinning Waarde 2019 0
B Delfstoffenwinning Ondergrens 95%-interval 2019 0
B Delfstoffenwinning Bovengrens 95%-interval 2019 1
C Industrie Waarde 2019 12
C Industrie Ondergrens 95%-interval 2019 10
C Industrie Bovengrens 95%-interval 2019 15
D Energievoorziening Waarde 2019 0
D Energievoorziening Ondergrens 95%-interval 2019 0
D Energievoorziening Bovengrens 95%-interval 2019 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2019 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Ondergrens 95%-interval 2019 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bovengrens 95%-interval 2019 2
F Bouwnijverheid Waarde 2019 7
F Bouwnijverheid Ondergrens 95%-interval 2019 5
F Bouwnijverheid Bovengrens 95%-interval 2019 9
G Handel Waarde 2019 15
G Handel Ondergrens 95%-interval 2019 13
G Handel Bovengrens 95%-interval 2019 18
H Vervoer en opslag Waarde 2019 11
H Vervoer en opslag Ondergrens 95%-interval 2019 9
H Vervoer en opslag Bovengrens 95%-interval 2019 14
I Horeca Waarde 2019 5
I Horeca Ondergrens 95%-interval 2019 4
I Horeca Bovengrens 95%-interval 2019 7
J Informatie en communicatie Waarde 2019 0
J Informatie en communicatie Ondergrens 95%-interval 2019 0
J Informatie en communicatie Bovengrens 95%-interval 2019 1
K Financiële dienstverlening Waarde 2019 1
K Financiële dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2019 0
K Financiële dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2019 2
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2019 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Ondergrens 95%-interval 2019 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bovengrens 95%-interval 2019 1
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2019 3
M Specialistische zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2019 2
M Specialistische zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2019 4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2019 8
N Verhuur en overige zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2019 6
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2019 10
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2019 5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Ondergrens 95%-interval 2019 4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bovengrens 95%-interval 2019 7
P Onderwijs Waarde 2019 4
P Onderwijs Ondergrens 95%-interval 2019 3
P Onderwijs Bovengrens 95%-interval 2019 6
Q Gezondheids- en welzijnszorg Waarde 2019 16
Q Gezondheids- en welzijnszorg Ondergrens 95%-interval 2019 13
Q Gezondheids- en welzijnszorg Bovengrens 95%-interval 2019 19
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2019 1
R Cultuur, sport en recreatie Ondergrens 95%-interval 2019 1
R Cultuur, sport en recreatie Bovengrens 95%-interval 2019 2
S Overige dienstverlening Waarde 2019 2
S Overige dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2019 1
S Overige dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2019 3
T Huishoudens Waarde 2019 .
T Huishoudens Ondergrens 95%-interval 2019 .
T Huishoudens Bovengrens 95%-interval 2019 .
U Extraterritoriale organisaties Waarde 2019 .
U Extraterritoriale organisaties Ondergrens 95%-interval 2019 .
U Extraterritoriale organisaties Bovengrens 95%-interval 2019 .
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Waarde 2019 10
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Ondergrens 95%-interval 2019 8
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers Bovengrens 95%-interval 2019 13
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Waarde 2019 25
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Ondergrens 95%-interval 2019 22
Bedrijfsgrootte: 10 tot 50 werknemers Bovengrens 95%-interval 2019 29
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Waarde 2019 29
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Ondergrens 95%-interval 2019 26
Bedrijfsgrootte: 50 tot 250 werknemers Bovengrens 95%-interval 2019 34
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Waarde 2019 8
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Ondergrens 95%-interval 2019 6
Bedrijfsgrootte: 250 tot 500 werknemers Bovengrens 95%-interval 2019 10
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Waarde 2019 20
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Ondergrens 95%-interval 2019 17
Bedrijfsgrootte: 500 werknemers of meer Bovengrens 95%-interval 2019 23
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Waarde 2019 0
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Ondergrens 95%-interval 2019 0
Bedrijfsgrootte: aantal onbekend Bovengrens 95%-interval 2019 1
Bron: © NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen met 4 dagen of meer verzuim van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfskenmerken.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers in de afgelopen 12 maanden. Hierbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfskenmerken van het ongeval zoals de bedrijfstak en de vestigingsgrootte van het bedrijf waarin het ongeval plaats vond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2024 verschijnen de cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer
Het betreft arbeidsongevallen van werknemers in de afgelopen 12 maanden die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.