Arbeidsongeval (met vier of meer dagen verzuim)

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk. Dit bericht bevat cijfers over arbeidsongevallen van werknemers van 15 tot 75 jaar met vier of meer dagen verzuim. Deze afbakening wordt gehanteerd door Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Unie, waaraan het CBS gegevens levert over arbeidsongevallen van werknemers.

Arbeidsongevallen hebben in sommige gevallen een dodelijke afloop. De meest recente cijfers over dodelijke arbeidsongevallen van werknemers hebben betrekking op 2018. Toen vonden er 43 dodelijke arbeidsongevallen plaats onder werknemers van 15 tot 75 jaar (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/21/dodelijke-arbeidsongevallen-2014-2018).