Helft oudere werknemers wil langer door bij kortere werkweek

Oude vrouw aan het werk achter de computer
© Hollandse Hoogte / Bert Verhoeff
Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. De helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep geeft aan langer te willen doorwerken, als dat kan met minder uren of dagen per week. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 58 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

In 2019 gingen werknemers gemiddeld met pensioen op een leeftijd van 65,1 jaar. Dat is iets ouder dan de leeftijd tot waarop werknemers van 45 tot 65 jaar zelf aangeven te willen doorwerken: gemiddeld 64,5 jaar in 2019. Een vrij grote groep geeft aan niet te weten tot welke leeftijd zij willen doorwerken. Dit komt meer voor onder 45- tot 55-jarigen (34 procent) dan onder 55- tot 65-jarigen (24 procent).

Minder uren of dagen per week

In 2019 gaf 77 procent van de werknemers van 45 tot 65 jaar aan dat zij eventueel tot een hogere leeftijd zouden willen doorwerken. De mogelijkheid om de loopbaan voort te zetten met minder uren of minder dagen per week is met afstand de meest genoemde omstandigheid waaronder zij langer zouden willen doorwerken (49 procent). Verder geeft 24 procent aan dat zij tot een hogere leeftijd zouden willen doorwerken wanneer stoppen financieel onaantrekkelijker zou worden, of wanneer zij lichter werk zouden kunnen doen.

 

Werknemers in de ICT willen vaakst langer door met minder uren

Een kortere werkweek is de meestgenoemde omstandigheid waaronder 45- tot 65-jarige werknemers langer willen doorwerken. Dit wordt vaker genoemd door hoog- dan door laagopgeleide werknemers: 59 procent tegen 38 procent. Ook werknemers met een baan in de informatie en communicatie (62 procent) of bij een financiële instelling (56 procent) noemen relatief vaak een kortere werkweek.

Langer willen doorwerken bij kortere werkweek, 2019
Persoonskenmerken OpleidingsniveauWil langer doorwerken (% werknemers (45 tot 65 jaar))
Opleidingsniveau
Hoogopgeleid59,2
Middelbaar opgeleid47,5
Laagopgeleid38,3
Bedrijfstak
Informatie en communicatie62
Financiële instellingen56
Landbouw, bosbouw en visserij53,2
Onderwijs53,2
Openbaar bestuur52,1
Bouwnijverheid51,1
Industrie 50,3
Zakelijke dienstverlening 48,9
Vervoer en opslag48,5
Groot- en detailhandel47,8
Cultuur, sport en recreatie, overige dienstverlening46,8
Gezondheids- en welzijnszorg44,5
Horeca40,8
Bron: CBS, TNO

Langer doorwerken bij arbeidsbelemmering

Van alle 45- tot 65-jarige werknemers wordt 21 procent in lichte mate en 5 procent in sterke mate belemmerd bij het uitvoeren van werkzaamheden. Beide groepen werknemers willen gemiddeld tot vrijwel dezelfde leeftijd doorwerken als werknemers zonder belemmering. Werknemers met een arbeidsbelemmering geven daarbij vaker aan dat zij bij een betere gezondheid of lichter werk langer zouden willen doorwerken. Bij andere omstandigheden, zoals nadelige financiële consequenties of een kortere werkweek, is het verschil tussen werknemers met en zonder belemmering minder groot.

Langer willen doorwerken bij arbeidsbelemmering, 2019
Voorwaarde voor langer doorwerkenNiet belemmerd (% werknemers (45 tot 65 jaar))Licht belemmerd (% werknemers (45 tot 65 jaar))Sterk belemmerd (% werknemers (45 tot 65 jaar))
Lichter werk (fysiek en/of psychisch)21,230,735,2
Minder uren of minder dagen per week werken49,849,144,1
Als stoppen financieel onaantrekkelijker wordt23,825,121,6
Betere gezondheid7,327,342,4
Wil hoe dan ook niet langer doorwerken23,223,922,7
Bron: CBS, TNO