Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Beroep Perioden Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar)
Totaal 2019 62,7
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2019 57,8
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2019 62,3
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2019 63,3
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2019 63,8
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2019 60,3
01 Pedagogische beroepen 2019 63,8
02 Creatieve en taalkundige beroepen 2019 64,0
03 Commerciële beroepen 2019 60,9
04 Bedrijfseconomische en administrat... 2019 63,5
05 Managers 2019 63,6
06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju. 2019 63,4
07 Technische beroepen 2019 63,2
08 ICT beroepen 2019 62,9
09 Agrarische beroepen 2019 61,4
10 Zorg en welzijn beroepen 2019 63,6
11 Dienstverlenende beroepen 2019 60,0
12 Transport en logistiek beroepen 2019 60,0
13 Beroepsklasse overig 2019 61,2
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.