Langer doorwerken

Aan werknemers is eerst gevraagd: “Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?”
Daarna kregen zij een vervolgvraag:
“Onder welke omstandigheden zou u tot een hogere leeftijd willen doorwerken dan u nu wilt?“
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Lichter werk (fysiek en/of psychisch)
2. Minder uren of minder dagen per week werken
3. Omscholing/bijscholing
4. Meer uitdaging of voldoening in het werk
5. Als stoppen financieel onaantrekkelijker wordt
6. Werkgever/collega’s die ondersteunen dat ik langer doorwerk
7. Familie/vrienden die ondersteunen dat ik langer doorwerk
8. Minder zorgtaken voor familie of andere naasten
9. Betere gezondheid
10. Andere omstandigheden
11. Weet niet
12. Niet van toepassing; ik wil hoe dan ook niet langer doorwerken.