Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen

Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen

Kenmerken werknemers Perioden Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar)
Totaal personen 2019 62,7
Migratieachtergrond: Nederland 2019 63,0
Migratieachtergrond: westers 2019 62,7
Migratieachtergrond: niet-westers 2019 59,5
Arbeidsduur: deeltijd 2019 61,8
Arbeidsduur: voltijd 2019 63,5
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2019 62,6
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2019 63,0
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2019 63,2
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar. Hierbij wordt gekeken naar tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn en de actuele inzetbaarheid. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Toelichting onderwerpen

Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.