Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2019 63,3
F Bouwnijverheid 2019 63,2
G-I Handel, vervoer en horeca 2019 60,6
J Informatie en communicatie 2019 62,7
K Financiële dienstverlening 2019 63,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 63,4
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 62,9
O-Q Overheid en zorg 2019 63,8
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 62,9
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.