Personenmobiliteit; persoonskenmerken en reismotieven, regio's, 2010-2017

Personenmobiliteit; persoonskenmerken en reismotieven, regio's, 2010-2017

Geslacht Persoonskenmerken Reismotieven Perioden Regio's Reisgegevens per persoon per dag Verplaatsingen (aantal) Reisgegevens per persoon per dag Afstand (km) Reisgegevens per persoon per dag Reisduur (minuten)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2017 Nederland 2,50 29,11 58,34
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 jaar of ouder Totaal 2017 Nederland 2,47 31,11 60,15
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 0 tot 12 jaar Totaal 2017 Nederland 2,66 14,93 45,52
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 12 tot 18 jaar Totaal 2017 Nederland 2,45 19,10 54,76
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar Totaal 2017 Nederland 2,55 38,01 72,72
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar Totaal 2017 Nederland 2,71 39,14 67,71
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar Totaal 2017 Nederland 2,79 37,28 64,45
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar Totaal 2017 Nederland 2,51 32,95 61,14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar Totaal 2017 Nederland 2,21 22,35 53,13
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 jaar of ouder Totaal 2017 Nederland 1,50 13,23 35,29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Het verplaatsingsgedrag wordt beschreven als het aantal verplaatsingen, de afgelegde afstand en de reisduur per inwoner van Nederland per dag en per jaar. Het gaat om alle verplaatsingen binnen Nederland behalve beroepsmatige verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld van een taxichauffeur of postbode) en behalve dagen op binnenlandse en buitenlandse vakanties. Die zijn niet inbegrepen in deze tabel.

Het reisgedrag is uitgesplitst naar reismotieven, persoonskenmerken (zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau) en regio's.
Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 11 maart 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Mobiliteit; per persoon; persoonskenmerken, motieven en regio's. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Reisgegevens per persoon per dag
Verplaatsingen
Dit betreft het gemiddelde aantal verplaatsingen van een persoon op een dag. De verplaatsingen naar vervoerwijze betreffen de hoofdvervoerwijze van een verplaatsing, het voor- en natransport wordt hierbij genegeerd. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor wordt de verplaatsing als treinverplaatsing geteld.
Afstand
Dit betreft het gemiddelde aantal kilometers dat een persoon op een dag aflegt. De afstand naar vervoerwijze is op basis van de ritvervoerwijze zodat ook voor- en natransport apart gemeten zijn. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor worden de kilometers voor de drie vervoerwijzen apart geteld.
Reisduur
Dit betreft de gemiddelde reisduur van een persoon op een dag. De reisduur naar vervoerwijze betreft de hoofdvervoerwijze van een verplaatsing, het voor- en natransport wordt hierbij genegeerd. Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van huis naar het werk met achtereenvolgens de fiets naar het station, de trein en te voet naar kantoor wordt de verplaatsing als treinverplaatsing geteld. De totale reisduur valt dan onder de hoofdvervoerwijze trein.