Economie krimpt met 1,5 procent in eerste kwartaal 2020

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Bert Spiertz
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 mei, kwam de krimp uit op 1,7 procent. Ten opzichte van de eerste berekening zijn vooral de investeringen, waaronder de bouwinvesteringen en de investeringen in R&D naar boven bijgesteld. Ook de consumptie door huishoudens is iets opwaarts aangepast. Het handelssaldo is daarentegen neerwaarts bijgesteld. Het totaalbeeld is niet veranderd. De krimp van het bbp in het eerste kwartaal van 2020 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
20131e kwartaal100,1
20132e kwartaal99,9
20133e kwartaal100,5
20134e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
20142e kwartaal101,6
20143e kwartaal101,9
20144e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
20152e kwartaal103,7
20153e kwartaal104,1
20154e kwartaal104,1
20161e kwartaal105,1
20162e kwartaal105,3
20163e kwartaal106,5
20164e kwartaal107,4
20171e kwartaal107,9
20172e kwartaal108,9
20173e kwartaal109,7
20174e kwartaal110,5
20181e kwartaal111,1
20182e kwartaal111,7
20183e kwartaal112
20184e kwartaal112,4
20191e kwartaal113
20192e kwartaal113,4
20193e kwartaal113,8
20194e kwartaal114,3
20201e kwartaal112,6

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,04 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,1 en +0,2 procentpunt.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Dit heeft tot een bijstelling geleid van de bbp-groei van het tweede kwartaal van 2019: van 0,3 naar 0,4 procent, van het derde kwartaal van 2019: van 0,4 naar 0,3 procent en van het vierde kwartaal van 2019: van 0,4 naar 0,5 procent.

Groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het eerste kwartaal met 0,2 procent. Volgens de eerste berekening was dat 0,5 procent. Het totaalbeeld is niet veranderd, de krimp jaar op jaar is vooral te wijten aan de lagere consumptie door huishoudens en aan de voorraadveranderingen.

In vergelijking met de eerste berekening is de productie van de industrie over de hele linie opwaarts bijgesteld. Ook productie van de bouwnijverheid, de financiële instellingen, de zakelijke dienstverlening en overheid en onderwijs was hoger dan eerder berekend.

Bruto binnenlands product (volume)
   mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
20131e kwartaal-1,7
20132e kwartaal-0,5
20133e kwartaal0,3
20134e kwartaal1,4
20141e kwartaal1,3
20142e kwartaal1,4
20143e kwartaal1,1
20144e kwartaal1,8
20151e kwartaal1,9
20152e kwartaal2,1
20153e kwartaal2,5
20154e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,1
20162e kwartaal2,3
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,2
20171e kwartaal3,2
20172e kwartaal3
20173e kwartaal2,8
20174e kwartaal2,6
20181e kwartaal2,7
20182e kwartaal2,8
20183e kwartaal2,2
20184e kwartaal1,8
20191e kwartaal1,6
20192e kwartaal1,7
20193e kwartaal1,8
20194e kwartaal1,6
20201e kwartaal-0,2

Jaarcijfers

Met de publicatie van de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2020 worden ook herziene jaarcijfers van 2018 (definitief) en 2019 (voorlopig) gepubliceerd. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de economische groei in 2019 aangepast van 1,8 naar 1,7 procent. De economische groei in 2018 is definitief vastgesteld op 2,4 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan bij de vorige berekening.

Aantal banen groeit met 22 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 22 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 23 duizend banen.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 waren er in het eerste kwartaal van 2020 volgens de tweede berekening 137 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 135 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd)
   mutatie (verandering t.o.v. kwartaal eerder (x 1 000))
20131e kwartaal-52
20132e kwartaal-22
20133e kwartaal-11
20134e kwartaal-12
20141e kwartaal-12
20142e kwartaal18
20143e kwartaal23
20144e kwartaal29
20151e kwartaal36
20152e kwartaal33
20153e kwartaal37
20154e kwartaal41
20161e kwartaal14
20162e kwartaal54
20163e kwartaal46
20164e kwartaal54
20171e kwartaal64
20172e kwartaal66
20173e kwartaal78
20174e kwartaal74
20181e kwartaal81
20182e kwartaal65
20183e kwartaal67
20184e kwartaal47
20191e kwartaal57
20192e kwartaal37
20193e kwartaal35
20194e kwartaal55
20201e kwartaal22