Bbp groeide met 0,4 procent in vierde kwartaal 2019

© Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 13 februari. De groei is vooral te danken aan de investeringen en de consumptie.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd (2010=100)
jaarkwartaalindex
20121e kwartaal100,8
2e kwartaal100,9
3e kwartaal100,5
4e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
2e kwartaal99,9
3e kwartaal100,5
4e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
2e kwartaal101,6
3e kwartaal101,9
4e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
2e kwartaal103,7
3e kwartaal104,1
4e kwartaal104,1
20161e kwartaal105,1
2e kwartaal105,3
3e kwartaal106,5
4e kwartaal107,4
20171e kwartaal107,9
2e kwartaal108,9
3e kwartaal109,7
4e kwartaal110,5
20181e kwartaal111,2
2e kwartaal111,9
3e kwartaal112,2
4e kwartaal112,9
20191e kwartaal113,4
2e kwartaal113,8
3e kwartaal114,2
4e kwartaal114,7

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Kwartaal-op-kwartaalgroei eerste en tweede kwartaal 2019 bijgesteld

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Daarnaast worden bij de tweede berekening van het vierde kwartaal de eerste drie kwartalen herzien op basis van de meest recente informatie. Dit heeft tot een bijstelling geleid van de bbp-groei van het eerste kwartaal van 2019: van 0,4 naar 0,5 procent en van het tweede kwartaal van 2019: van 0,4 naar 0,3 procent.

Groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 opwaarts bijgesteld

Ten opzichte van een jaar eerder groeide het bbp in het vierde kwartaal met 1,6 procent. Volgens de eerste berekening was dat 1,5 procent. Ook de groei van het eerste en tweede kwartaal van 2019 is aangepast: van 1,7 naar 1,8 procent in het eerste kwartaal en van 1,8 naar 1,9 procent in het tweede kwartaal. De aanpassingen zijn vooral toe te schrijven aan een opwaartse bijstelling van de overheidsconsumptie. Rijk en gemeenten hebben meer uitgegeven dan eerder berekend.

Bruto binnenlands product (volume) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
   mutatie
20121e kwartaal-1,1
2e kwartaal-0,6
3e kwartaal-1,2
4e kwartaal-1,2
20131e kwartaal-1,7
2e kwartaal-0,5
3e kwartaal0,3
4e kwartaal1,4
20141e kwartaal1,3
2e kwartaal1,4
3e kwartaal1,1
4e kwartaal1,8
20151e kwartaal1,9
2e kwartaal2,1
3e kwartaal2,5
4e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,1
2e kwartaal2,3
3e kwartaal2,1
4e kwartaal2,2
20171e kwartaal3,2
2e kwartaal3,1
3e kwartaal2,8
4e kwartaal2,6
20181e kwartaal2,8
2e kwartaal3
3e kwartaal2,5
4e kwartaal2,2
20191e kwartaal1,8
2e kwartaal1,9
3e kwartaal1,9
4e kwartaal1,6

Economie groeit in 2019 met 1,8 procent

Door de bijstelling van de jaar-op-jaargroei van het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2019 is ook de bbp-groei voor heel 2019 aangepast. Die is nu uitgekomen op 1,8 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan bij de eerste berekening. Ook deze aanpassing is vooral toe te schrijven aan een opwaartse bijstelling van de overheidsconsumptie. De groei in 2019 is vooral te danken aan meer investeringen en consumptie. De bijdrage van het handelssaldo was negatief.

Aantal banen groeit met 53 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal 2019 met 53 duizend ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 48 duizend banen.

In het vierde kwartaal van 2019 waren er volgens de tweede berekening 189 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Dat was bij de eerste berekening 179 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie. Ook de eerste drie kwartalen van 2019 zijn bijgesteld op basis van de meest recente informatie. De banengroei in 2019 kwam uit op 188 duizend.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd) (verandering t.o.v. kwartaal eerder (x 1 000))
jaar kwartaalmutatie
20121e kwartaal-4
2e kwartaal-16
3e kwartaal-31
4e kwartaal-39
20131e kwartaal-52
2e kwartaal-22
3e kwartaal-11
4e kwartaal-10
20141e kwartaal-12
2e kwartaal16
3e kwartaal21
4e kwartaal30
20151e kwartaal38
2e kwartaal32
3e kwartaal34
4e kwartaal40
20161e kwartaal15
2e kwartaal55
3e kwartaal45
4e kwartaal48
20171e kwartaal50
2e kwartaal56
3e kwartaal75
4e kwartaal72
20181e kwartaal66
2e kwartaal55
3e kwartaal64
4e kwartaal48
20191e kwartaal44
2e kwartaal34
3e kwartaal32
4e kwartaal53

In de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 spelen de gebeurtenissen rondom het coronavirus geen rol.