Bbp groeide met 0,4 procent in vierde kwartaal 2019

© Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De tweede berekening van het bbp wordt altijd circa 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Het groeicijfer is gelijk aan dat van de eerste berekening, die is gepubliceerd op 13 februari. De groei is vooral te danken aan de investeringen en de consumptie.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
jaarkwartaalindex (2010=100)
20121e kwartaal100,8
20122e kwartaal100,9
20123e kwartaal100,5
20124e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
20132e kwartaal99,9
20133e kwartaal100,5
20134e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
20142e kwartaal101,6
20143e kwartaal101,9
20144e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
20152e kwartaal103,7
20153e kwartaal104,1
20154e kwartaal104,1
20161e kwartaal105,1
20162e kwartaal105,3
20163e kwartaal106,5
20164e kwartaal107,4
20171e kwartaal107,9
20172e kwartaal108,9
20173e kwartaal109,7
20174e kwartaal110,5
20181e kwartaal111,2
20182e kwartaal111,9
20183e kwartaal112,2
20184e kwartaal112,9
20191e kwartaal113,4
20192e kwartaal113,8
20193e kwartaal114,2
20194e kwartaal114,7

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Kwartaal-op-kwartaalgroei eerste en tweede kwartaal 2019 bijgesteld

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Daarnaast worden bij de tweede berekening van het vierde kwartaal de eerste drie kwartalen herzien op basis van de meest recente informatie. Dit heeft tot een bijstelling geleid van de bbp-groei van het eerste kwartaal van 2019: van 0,4 naar 0,5 procent en van het tweede kwartaal van 2019: van 0,4 naar 0,3 procent.

Groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 opwaarts bijgesteld

Ten opzichte van een jaar eerder groeide het bbp in het vierde kwartaal met 1,6 procent. Volgens de eerste berekening was dat 1,5 procent. Ook de groei van het eerste en tweede kwartaal van 2019 is aangepast: van 1,7 naar 1,8 procent in het eerste kwartaal en van 1,8 naar 1,9 procent in het tweede kwartaal. De aanpassingen zijn vooral toe te schrijven aan een opwaartse bijstelling van de overheidsconsumptie. Rijk en gemeenten hebben meer uitgegeven dan eerder berekend.

Bruto binnenlands product (volume)
   mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
20121e kwartaal-1,1
20122e kwartaal-0,6
20123e kwartaal-1,2
20124e kwartaal-1,2
20131e kwartaal-1,7
20132e kwartaal-0,5
20133e kwartaal0,3
20134e kwartaal1,4
20141e kwartaal1,3
20142e kwartaal1,4
20143e kwartaal1,1
20144e kwartaal1,8
20151e kwartaal1,9
20152e kwartaal2,1
20153e kwartaal2,5
20154e kwartaal1,4
20161e kwartaal2,1
20162e kwartaal2,3
20163e kwartaal2,1
20164e kwartaal2,2
20171e kwartaal3,2
20172e kwartaal3,1
20173e kwartaal2,8
20174e kwartaal2,6
20181e kwartaal2,8
20182e kwartaal3
20183e kwartaal2,5
20184e kwartaal2,2
20191e kwartaal1,8
20192e kwartaal1,9
20193e kwartaal1,9
20194e kwartaal1,6

Economie groeit in 2019 met 1,8 procent

Door de bijstelling van de jaar-op-jaargroei van het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2019 is ook de bbp-groei voor heel 2019 aangepast. Die is nu uitgekomen op 1,8 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan bij de eerste berekening. Ook deze aanpassing is vooral toe te schrijven aan een opwaartse bijstelling van de overheidsconsumptie. De groei in 2019 is vooral te danken aan meer investeringen en consumptie. De bijdrage van het handelssaldo was negatief.

Aantal banen groeit met 53 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal 2019 met 53 duizend ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 48 duizend banen.

In het vierde kwartaal van 2019 waren er volgens de tweede berekening 189 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Dat was bij de eerste berekening 179 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie. Ook de eerste drie kwartalen van 2019 zijn bijgesteld op basis van de meest recente informatie. De banengroei in 2019 kwam uit op 188 duizend.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd)
jaar kwartaalmutatie (verandering t.o.v. kwartaal eerder (x 1 000))
20121e kwartaal-4
20122e kwartaal-16
20123e kwartaal-31
20124e kwartaal-39
20131e kwartaal-52
20132e kwartaal-22
20133e kwartaal-11
20134e kwartaal-10
20141e kwartaal-12
20142e kwartaal16
20143e kwartaal21
20144e kwartaal30
20151e kwartaal38
20152e kwartaal32
20153e kwartaal34
20154e kwartaal40
20161e kwartaal15
20162e kwartaal55
20163e kwartaal45
20164e kwartaal48
20171e kwartaal50
20172e kwartaal56
20173e kwartaal75
20174e kwartaal72
20181e kwartaal66
20182e kwartaal55
20183e kwartaal64
20184e kwartaal48
20191e kwartaal44
20192e kwartaal34
20193e kwartaal32
20194e kwartaal53

In de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 spelen de gebeurtenissen rondom het coronavirus geen rol.