Niet-financiële bedrijven boeken opnieuw recordwinst

© ANP
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2018 uit op 255,0 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995 en 24,4 miljard euro meer dan in 2017, toen het vorige record werd gerealiseerd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De brutowinst voor belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht. De toename van de winst in 2018 was voor meer dan de helft toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters van Nederlandse bedrijven. Deze winsten waren 13,2 miljard euro hoger dan in 2017. Enkele multinationals waren verantwoordelijk voor het leeuwendeel van deze toename.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting
 Brutowinst (mld euro)
2008199,21
2009175,504
2010195,217
2011209,049
2012210,53
2013205,392
2014204,286
2015229,462
2016226,089
2017*230,651
2018*255,015
* voorlopige cijfers

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 8,0 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam deels door de verdere groei van de werkgelegenheid. De niet-financiële bedrijven ontvingen daarnaast meer rente dan een jaar eerder, terwijl de rentebetalingen lager waren.

Over de winst betalen niet-financiële bedrijven belastingen, zoals de vennootschapsbelasting. In 2018 betaalden de niet-financiële bedrijven 2,3 miljard euro meer belasting over hun winst dan een jaar eerder.

De winst na betaling van de belastingen kunnen de bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De investeringen in vaste activa waren 6,4 miljard euro hoger dan in 2017. De niet-financiële bedrijven hebben verder 7,5 miljard euro meer dividend uitgekeerd.

Ook in vierde kwartaal fors hogere winst dan jaar eerder

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de brutowinst voor belastingen 70,1 miljard euro, tegen 59,3 miljard euro in het vierde kwartaal van 2017. Nooit eerder werd in een kwartaal zo’n hoge winst geregistreerd. De winsten van buitenlandse dochters stegen met 7,3 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst was 2,0 miljard euro hoger.