Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen


Deze tabel bevat kerncijfers over de economische sectoren. Dit betreft o.a. de brutowinst voor belastingen voor de sector niet-financiële vennootschappen en financiële instellingen, het beschikbaar inkomen voor de sector huishoudens en het nationaal inkomen voor de totale economie.

Deze kerncijfers worden samengesteld voor de totale economie en voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens van af het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2016 zijn definitief. Gegevens van 2017, 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2020:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2019 en het jaar 2019 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2019 geactualiseerd. Actualisaties overheidscijfers 2018 en 2019 zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Om die reden zijn enkele kerncijfers van de overheid voor 2018 en 2019 tijdelijk niet beschikbaar hier, maar in de tabel Overheidsfinanciën; kerncijfers. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Perioden Totaal binnenlandse sectorenBruto binnenlands product marktprijzen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenVerbruik van vaste activa (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenExploitatieoverschot en gemengd inkomen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationaal inkomen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBeschikbaar nationaal inkomen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationale besparingen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenInvesteringen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationaal vorderingensaldo (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenSaldo kredieten aan private sector (% bbp) Totaal binnenlandse sectorenKrediet aan private sector, ultimo stand (% bbp) Totaal binnenlandse sectorenArbeidsvolume werkzame personen (1000 arbeidsjaren) Niet-financiële vennootschappenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenExploitatieoverschot (bruto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBrutowinst vóór belasting (mln euro) Niet-financiële vennootschappenWinst van buitenlandse dochters (mln euro) Niet-financiële vennootschappenWinstquote (% toegevoegde waarde) Niet-financiële vennootschappenInvesteringsquote (% toegevoegde waarde) Niet-financiële vennootschappenArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Financiële instellingenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Financiële instellingenBruto winst vóór belasting (mln euro) Financiële instellingenWinst van buitenlandse dochters (mln euro) Financiële instellingenFinancieel vermogen (mln euro) Financiële instellingenOntvangen inkomen uit vermogen (% totaal vorderingen) Financiële instellingenBetaald inkomen uit vermogen (% totaal schulden) Financiële instellingenLiquiditeit ratio monetaire instellingen (%) Financiële instellingenFinanciële activa pensioenfondsen (mln euro) Financiële instellingenArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Overheid geconsolideerdTotaal inkomsten (% bbp) Overheid geconsolideerdBelasting- en premieontvangsten (% bbp) Overheid geconsolideerdTotaal uitgaven (% bbp) Overheid geconsolideerdOverheidsschuld (EMU) (% bbp) Overheid geconsolideerdOverheidssaldo (EMU) (% bbp) Overheid geconsolideerdArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Exploitatieoverschot en gemengd inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Gemengd inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Beschikbaar inkomen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Reëel beschikbaar inkomen (netto) (% volumemutaties) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Alternatief beschikbaar inkomen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Consumptieve bestedingen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Vrije / individuele besparingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Spaarquote (% beschikbaar inkomen) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Investeringsquote (% beschikbaar inkomen) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Spaartegoeden en overige deposito's (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Verzekerings- en pensioenregelingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Voorzieningen pensioenverzekeringen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Woninghypotheken (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Saldo opgenomen en afgeloste hypotheken (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Arbeidsvolume zelfstandigen (1000 arbeidsjaren) BuitenlandAandeel uitvoeroverschot in bbp (% bbp) BuitenlandUitvoeroverschot (mln euro) BuitenlandSaldo primaire inkomens buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo kapitaaloverdrachten buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo lopende rekening (mln euro) BuitenlandExtern vermogen (mln euro) BuitenlandExtern vermogen; marktwaarde (mln euro)
2018 1e kwartaal* 187.905 31.500 80.758 189.237 187.072 59.150 38.256 20.792 6,2 250,3 . 108.549 45.637 59.973 13.576 42,0 18,6 . 12.063 9.216 1.851 -37.523 1,3 0,9 24,6 1.440.567 . . 38,5 . 55,1 . . 21.837 17.512 85.655 0,8 115.812 82.955 2.700 7,9 12,8 346.190 1.616.888 1.454.857 707.396 2.631 . . 11,5 21.667 1.332 -2.105 -121 20.894 437.180 585.408
2018 2e kwartaal* 196.759 31.677 73.963 194.213 193.405 59.758 43.060 16.630 2,7 245,9 . 114.533 39.531 58.031 14.878 34,5 18,5 . 11.571 8.806 1.646 -53.993 1,3 0,9 24,3 1.492.303 . . 38,5 . 53,9 . . 21.973 17.448 107.670 1,2 140.047 85.976 21.694 24,7 11,3 354.931 1.632.249 1.470.421 710.343 2.972 . . 10,2 19.986 -2.546 -742 -59 16.698 446.505 632.249
2018 3e kwartaal* 190.241 31.836 84.543 191.772 190.797 58.461 37.585 20.943 2,0 244,7 . 111.491 48.631 68.153 17.844 43,6 15,0 . 11.424 8.847 1.780 -35.592 1,3 0,9 25,1 1.500.151 . . 38,5 . 52,9 . . 22.752 18.024 90.709 1,7 121.810 86.974 3.735 9,6 12,1 353.685 1.616.325 1.456.616 712.224 1.896 . . 10,6 20.256 1.531 -911 68 20.876 488.931 659.325
2018 4e kwartaal* 199.134 32.248 82.197 206.496 204.081 69.181 41.002 27.806 4,5 241,6 . 114.153 45.916 70.938 22.632 40,2 17,7 . 11.239 8.769 1.775 -67.882 1,4 0,9 23,2 1.446.231 . . 38,3 . 52,4 . . 23.702 18.875 96.988 2,0 129.899 85.553 11.435 15,8 12,4 351.076 1.651.557 1.494.012 714.367 2.162 . . 11,6 23.163 7.362 -2.346 -271 28.179 547.313 663.904
2018* 774.039 127.261 321.461 781.718 775.355 246.550 159.903 86.171 4,5 241,6 7.508 448.726 179.715 257.095 68.930 40,1 17,5 4.725 46.297 35.638 7.052 -67.882 1,4 0,9 23,2 1.446.231 181 . 38,3 . 52,4 . 964 90.264 71.859 381.022 2,0 507.568 341.458 39.564 15,1 12,1 351.076 1.651.557 1.494.012 714.367 9.661 389 1.249 11,0 85.072 7.679 -6.104 -383 86.647 547.313 663.904
2019 1e kwartaal* 197.191 32.931 84.144 201.354 198.585 65.048 41.773 23.005 0,7 240,1 . 114.168 47.681 66.954 16.749 41,8 18,7 . 11.562 7.928 1.653 -87.633 1,3 0,9 23,1 1.586.045 . . 38,6 . 50,8 . . 23.611 18.530 90.388 2,5 122.623 86.017 4.371 9,9 13,5 355.563 1.757.107 1.588.908 715.152 800 . . 11,1 21.824 4.163 -2.712 -239 23.275 593.010 711.674
2019 2e kwartaal* 206.956 33.116 77.120 198.041 196.968 57.188 46.122 11.001 3,1 237,4 . 120.340 41.153 54.996 11.019 34,2 18,4 . 11.278 7.659 1.683 -153.031 1,3 0,8 22,6 1.665.965 . . 38,6 . 50,9 . . 23.589 18.587 112.575 2,4 146.958 89.394 23.181 25,6 11,8 364.864 1.867.568 1.693.110 719.300 4.159 . . 10,1 20.996 -8.915 -1.015 -60 11.066 639.449 761.243
2019 3e kwartaal* 199.685 33.282 88.279 198.665 197.295 59.033 40.963 18.289 1,2 235,1 . 117.140 51.180 70.461 18.537 43,7 15,9 . 11.596 8.782 1.736 -189.119 1,2 0,8 23,4 1.788.377 . . 38,5 . 49,2 . . 23.753 18.906 94.096 2,0 127.014 90.345 3.751 10,1 12,5 364.866 2.019.298 1.837.093 722.031 2.734 . . 10,2 20.396 -1.020 -1.306 21 18.070 738.417 858.029
2019 4e kwartaal* 208.219 33.712 84.502 216.784 214.845 74.030 43.461 30.472 0,0 231,0 . 119.415 47.460 71.750 22.606 39,7 19,0 . 11.066 9.465 1.660 -101.460 1,2 0,8 22,7 1.729.044 . . 38,8 . 48,6 . . 24.730 19.670 100.332 1,6 134.667 89.106 11.226 16,1 12,4 363.587 1.908.474 1.734.453 722.672 659 . . 11,5 23.878 8.565 -1.874 -66 30.569 724.105 838.886
2019* 812.051 133.041 334.045 814.844 807.693 255.299 172.319 82.767 0,0 231,0 . 471.063 187.474 264.161 68.911 39,8 18,0 . 45.502 33.834 6.732 -101.460 1,2 0,8 22,7 1.729.044 . . 38,8 . 48,6 . . 95.683 75.693 397.391 1,6 531.262 354.862 42.529 16,0 12,5 363.587 1.908.474 1.734.453 722.672 8.352 . . 10,7 87.094 2.793 -6.907 -344 82.980 724.105 838.886
Bron: CBS.
Verklaring van tekens