Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen


Deze tabel bevat kerncijfers over de economische sectoren. Dit betreft o.a. de brutowinst voor belastingen voor de sector niet-financiële vennootschappen en financiële instellingen, het beschikbaar inkomen voor de sector huishoudens en het nationaal inkomen voor de totale economie.

Deze kerncijfers worden samengesteld voor de totale economie en voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens van af het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Conform revisiebeleid zijn daarnaast 2018 en 2019 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Perioden Totaal binnenlandse sectorenBruto binnenlands product marktprijzen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenVerbruik van vaste activa (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenExploitatieoverschot en gemengd inkomen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationaal inkomen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBeschikbaar nationaal inkomen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationale besparingen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenInvesteringen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationaal vorderingensaldo (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenSaldo kredieten aan private sector (% bbp) Totaal binnenlandse sectorenKrediet aan private sector, ultimo stand (% bbp) Totaal binnenlandse sectorenArbeidsvolume werkzame personen (1000 arbeidsjaren) Niet-financiële vennootschappenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenExploitatieoverschot (bruto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBrutowinst vóór belasting (mln euro) Niet-financiële vennootschappenWinst van buitenlandse dochters (mln euro) Niet-financiële vennootschappenWinstquote (% toegevoegde waarde) Niet-financiële vennootschappenInvesteringsquote (% toegevoegde waarde) Niet-financiële vennootschappenArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Financiële instellingenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Financiële instellingenBruto winst vóór belasting (mln euro) Financiële instellingenWinst van buitenlandse dochters (mln euro) Financiële instellingenFinancieel vermogen (mln euro) Financiële instellingenOntvangen inkomen uit vermogen (% totaal vorderingen) Financiële instellingenBetaald inkomen uit vermogen (% totaal schulden) Financiële instellingenLiquiditeit ratio monetaire instellingen (%) Financiële instellingenFinanciële activa pensioenfondsen (mln euro) Financiële instellingenArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Overheid geconsolideerdTotaal inkomsten (% bbp) Overheid geconsolideerdBelasting- en premieontvangsten (% bbp) Overheid geconsolideerdTotaal uitgaven (% bbp) Overheid geconsolideerdOverheidsschuld (EMU) (% bbp) Overheid geconsolideerdOverheidssaldo (EMU) (% bbp) Overheid geconsolideerdArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Exploitatieoverschot en gemengd inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Gemengd inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Beschikbaar inkomen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Reëel beschikbaar inkomen (netto) (% volumemutaties) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Alternatief beschikbaar inkomen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Consumptieve bestedingen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Vrije / individuele besparingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Spaarquote (% beschikbaar inkomen) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Investeringsquote (% beschikbaar inkomen) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Spaartegoeden en overige deposito's (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Verzekerings- en pensioenregelingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Voorzieningen pensioenverzekeringen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Woninghypotheken (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Saldo opgenomen en afgeloste hypotheken (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Arbeidsvolume zelfstandigen (1000 arbeidsjaren) BuitenlandAandeel uitvoeroverschot in bbp (% bbp) BuitenlandUitvoeroverschot (mln euro) BuitenlandSaldo primaire inkomens buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo kapitaaloverdrachten buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo lopende rekening (mln euro) BuitenlandExtern vermogen (mln euro) BuitenlandExtern vermogen; marktwaarde (mln euro)
2018 1e kwartaal* 188.086 31.526 80.874 192.725 190.461 62.225 38.922 23.120 6,3 251,5 . 108.450 45.539 65.268 18.633 42,0 19,2 . 11.987 8.682 1.602 -10.685 1,3 0,9 24,5 1.440.245 . 43,9 38,5 42,3 55,1 1,6 . 22.228 17.692 86.376 0,9 116.703 83.060 3.316 8,6 12,2 347.070 1.611.351 1.440.185 716.674 2.895 . . 11,1 20.878 4.639 -2.214 -88 23.303 456.323 605.615
2018 2e kwartaal* 196.773 31.722 73.834 194.138 193.220 59.214 43.562 15.532 3,0 247,6 . 114.290 39.164 62.720 19.420 34,3 18,8 . 11.475 8.779 1.552 -29.320 1,3 0,9 24,2 1.491.874 . 43,9 38,5 42,1 54,0 1,8 . 22.393 17.610 108.028 1,4 140.633 86.054 21.974 25,2 10,9 355.464 1.627.819 1.456.616 720.457 3.809 . . 9,7 19.156 -2.635 -869 -23 15.652 456.016 638.209
2018 3e kwartaal* 190.226 31.895 84.289 192.524 191.457 58.828 38.037 20.889 2,4 246,4 . 111.219 48.174 70.796 20.540 43,3 15,2 . 11.308 9.271 1.635 -5.555 1,3 0,9 25,0 1.498.690 . 44,0 38,5 42,0 52,9 1,9 . 23.134 18.161 90.895 1,9 122.234 86.973 3.922 10,0 11,6 354.130 1.612.351 1.443.010 723.643 3.201 . . 10,3 19.513 2.298 -1.020 100 20.791 497.784 663.863
2018 4e kwartaal* 198.902 32.313 81.887 203.420 200.911 65.811 41.688 23.814 5,6 244,2 . 113.726 45.390 70.471 22.142 39,9 17,8 . 11.133 8.926 1.627 -30.899 1,4 0,9 23,0 1.446.018 . 43,7 38,4 42,3 52,4 1,4 . 24.090 19.049 97.324 2,4 130.467 85.473 11.851 16,5 11,9 351.172 1.647.401 1.479.980 725.916 2.292 . . 11,1 22.060 4.518 -2.455 -233 24.123 556.199 670.311
2018* 773.987 127.456 320.884 782.807 776.049 246.078 162.209 83.355 5,6 244,2 7.563 447.685 178.267 269.255 80.735 39,8 17,8 4.744 45.903 35.658 6.416 -30.899 1,4 0,9 23,0 1.446.018 182 43,7 38,4 42,3 52,4 1,4 957 91.845 72.512 382.623 2,4 510.037 341.560 41.063 15,6 11,6 351.172 1.647.401 1.479.980 725.916 12.197 385 1.294 10,5 81.607 8.820 -6.558 -244 83.869 556.199 670.311
2019 1e kwartaal* 196.565 33.006 83.388 200.803 198.017 64.378 41.827 22.283 1,8 243,0 . 113.387 46.825 68.327 20.195 41,3 18,8 . 11.498 7.981 1.652 -52.536 1,3 0,9 23,0 1.585.860 . 43,9 38,7 42,4 50,9 1,5 . 23.779 18.618 90.618 2,5 123.086 85.891 4.727 10,5 13,1 355.409 1.752.948 1.574.875 726.783 883 . . 10,7 21.042 4.238 -2.729 -237 22.551 602.674 751.595
2019 2e kwartaal* 206.487 33.199 76.592 200.749 199.648 59.702 46.117 13.520 3,9 240,3 . 119.659 40.419 62.359 18.316 33,8 18,7 . 11.269 7.802 1.681 -119.332 1,3 0,8 22,4 1.665.910 . 43,8 38,7 42,3 51,0 1,5 . 23.806 18.733 112.830 2,4 147.440 89.316 23.514 26,2 11,5 364.710 1.863.472 1.679.076 731.029 4.257 . . 9,9 20.370 -5.738 -1.047 -60 13.585 649.686 801.734
2019 3e kwartaal* 199.281 33.369 87.844 202.066 200.670 62.197 40.918 21.498 2,0 238,1 . 116.452 50.452 72.162 20.195 43,3 16,2 . 11.677 8.999 1.736 -157.497 1,2 0,8 23,2 1.788.260 . 43,6 38,7 42,3 49,3 1,3 . 23.950 19.023 94.168 1,9 127.274 90.371 3.797 10,6 12,1 364.712 2.015.257 1.823.058 733.835 2.809 . . 10,0 19.831 2.785 -1.337 21 21.279 751.388 887.537
2019 4e kwartaal* 207.914 33.802 84.188 209.799 207.777 66.763 43.579 23.087 0,0 234,0 . 118.678 46.744 67.535 17.424 39,4 19,3 . 11.239 9.820 1.676 -67.426 1,2 0,8 22,5 1.728.816 . 43,7 38,9 42,0 48,7 1,7 . 24.972 19.839 100.363 1,5 134.865 89.164 11.199 16,7 12,0 363.683 1.904.437 1.720.419 734.556 739 . . 11,2 23.259 1.885 -1.960 -66 23.184 729.242 861.870
2019* 810.247 133.376 332.012 813.417 806.112 253.040 172.441 80.388 0,0 234,0 7.736 468.176 184.440 270.383 76.130 39,4 18,3 4.873 45.683 34.602 6.745 -67.426 1,2 0,8 22,5 1.728.816 182 43,7 38,9 42,0 48,7 1,7 972 96.507 76.213 397.979 1,5 532.665 354.742 43.237 16,6 12,1 363.683 1.904.437 1.720.419 734.556 8.688 396 1.312 10,4 84.502 3.170 -7.073 -342 80.599 729.242 861.870
2020 1e kwartaal* 200.967 34.510 84.310 204.448 201.764 66.424 43.318 22.893 1,0 234,8 . 115.454 47.075 63.483 13.068 40,8 19,8 . 11.340 7.165 1.713 -155.828 1,2 0,7 23,5 1.662.186 . 43,6 38,8 42,1 49,5 1,5 . 24.580 19.167 94.645 1,6 127.627 86.404 8.241 14,2 13,4 366.462 2.012.716 1.832.755 738.444 3.890 . . 11,1 22.252 3.481 -2.627 -223 23.106 811.337 816.723
Bron: CBS.
Verklaring van tekens