Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

In- en uitvoer Perioden Indexcijfers Waarde Oorspronkelijke reeks (2015=100) Indexcijfers Waarde Werkdaggecorrigeerde reeks (2015=100) Indexcijfers Volume Oorspronkelijke reeks (2015=100) Indexcijfers Volume Werkdaggecorrigeerde reeks (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde Oorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde Werkdaggecorrigeerde reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Oorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Werkdaggecorrigeerde reeks (%)
Invoer 2019* 121,9 121,9 121,9 121,9 4,1 3,9 5,2 5,0
Invoer 2020 2e kwartaal* 102,8 103,0 110,5 110,7 -15,5 -15,0 -8,5 -8,0
Invoer 2020 augustus* 103,2 106,4 110,1 113,4 -12,2 -9,8 -7,1 -4,6
Invoer 2020 september* 118,4 116,6 126,7 124,9 -2,0 -4,5 4,3 1,6
Invoer 2020 3e kwartaal* 111,9 111,5 119,6 119,2 -7,2 -7,3 -1,5 -1,6
Invoer 2020 oktober* 119,8 120,3 128,3 128,8 -8,4 -5,9 -3,2 -0,6
Invoer 2020 november* 121,0 122,4 129,3 130,7 -3,5 -3,5 1,5 1,5
Invoer 2020 december* 120,2 116,6 125,6 121,9 -1,0 -5,2 3,6 -0,8
Invoer 2020 4e kwartaal* 120,4 119,8 127,7 127,1 -4,4 -4,9 0,5 0,0
Invoer 2020* 113,0 112,6 119,1 118,6 -7,3 -7,7 -2,3 -2,7
Invoer 2021 januari* 110,5 114,4 113,6 117,6 -8,7 -3,8 -6,1 -1,1
Invoer 2021 februari* 114,1 115,2 113,9 115,1 2,3 4,3 2,6 4,7
Invoer 2021 maart* 142,4 139,0 141,8 138,3 20,1 17,0 14,6 11,6
Invoer 2021 1e kwartaal* 122,3 122,8 123,1 123,7 4,5 5,9 3,8 5,2
Invoer 2021 april* 133,3 132,1 129,7 128,6 34,5 34,5 20,9 20,9
Invoer 2021 mei* 128,6 133,6 123,8 128,7 31,5 33,7 15,9 17,8
Invoer 2021 juni* 138,2 134,9 130,2 127,2 23,9 21,8 11,1 9,2
Invoer 2021 2e kwartaal* 133,3 133,5 127,9 128,1 29,7 29,7 15,8 15,8
Invoer 2021 juli* 136,5 137,0 128,8 129,4 19,6 22,8 5,6 8,4
Invoer 2021 augustus* 129,0 129,5 119,9 120,3 24,9 21,7 8,9 6,1
Uitvoer 2019* 117,2 117,2 115,6 115,6 1,1 0,9 1,3 1,1
Uitvoer 2020 2e kwartaal* 98,8 99,0 102,6 102,8 -14,8 -14,2 -9,6 -8,9
Uitvoer 2020 augustus* 101,2 104,1 104,6 107,5 -8,9 -6,7 -5,4 -3,1
Uitvoer 2020 september* 117,6 116,0 121,4 119,7 -0,5 -2,9 3,6 1,1
Uitvoer 2020 3e kwartaal* 110,4 110,1 113,7 113,4 -4,2 -4,3 -0,4 -0,5
Uitvoer 2020 oktober* 122,1 122,5 126,8 127,2 -3,6 -1,2 0,3 2,8
Uitvoer 2020 november* 118,2 119,4 122,8 124,1 -2,0 -2,0 1,4 1,4
Uitvoer 2020 december* 118,2 114,7 121,5 117,9 0,9 -3,6 4,0 -0,6
Uitvoer 2020 4e kwartaal* 119,5 118,9 123,7 123,1 -1,6 -2,2 1,8 1,2
Uitvoer 2020* 110,8 110,5 113,5 113,1 -5,4 -5,7 -1,8 -2,1
Uitvoer 2021 januari* 110,6 114,3 111,7 115,5 -4,7 0,1 -2,7 2,2
Uitvoer 2021 februari* 113,9 114,8 111,7 112,5 2,5 3,4 2,2 3,0
Uitvoer 2021 maart* 140,3 137,0 134,2 131,0 20,4 17,4 14,0 11,2
Uitvoer 2021 1e kwartaal* 121,6 122,0 119,2 119,7 6,1 7,1 4,6 5,6
Uitvoer 2021 april* 129,4 128,5 123,1 122,3 36,1 36,1 23,8 23,8
Uitvoer 2021 mei* 122,1 126,9 113,9 118,4 30,5 33,3 17,8 20,3
Uitvoer 2021 juni* 135,6 132,3 129,2 126,0 25,9 23,3 15,7 13,3
Uitvoer 2021 2e kwartaal* 129,0 129,2 122,1 122,2 30,6 30,6 19,0 18,9
Uitvoer 2021 juli* 131,5 132,0 122,2 122,6 17,0 19,9 6,0 8,6
Uitvoer 2021 augustus* 122,3 122,7 112,5 112,9 20,8 17,9 7,6 5,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, prijs en volume. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019, 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 oktober 2021:
De cijfers over augustus 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over april tot en met juli 2021 zijn bijgesteld.

De in- en uitvoercijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen. Bovendien worden de cijfers per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Ongeveer zes tot zeven weken na afloop van een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Waarde
Waarde-indexcijfers op basis 2015=100.

Hoewel niet noodzakelijk, zal in verreweg de meeste gevallen invoer en uitvoer van goederen gepaard gaan met fysieke verplaatsing over de grens. In die gevallen is de statistische waarde de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens van het exporterende land passeren. Bij invoer door Nederland is dit dus de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van het exporterende land. Bij uitvoer van Nederland gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
In die gevallen waar er sprake is van in- en uitvoer van goederen zonder fysieke grensovergang (er vindt dus wel eigendomsoverdracht van de goederen plaats tussen een niet-ingezetene en een ingezetene, maar de goederen gaan niet fysiek de grens over) worden de goederen gewaardeerd tegen de door de partijen overeengekomen transactiewaarden.


Oorspronkelijke reeks
De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Volume
Volume-indexcijfers op basis 2015=100.
Oorspronkelijke reeks
De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Waarde
Procentuele waardeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Hoewel niet noodzakelijk, zal in verreweg de meeste gevallen invoer en uitvoer van goederen gepaard gaan met fysieke verplaatsing over de grens. In die gevallen is de statistische waarde de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens van het exporterende land passeren. Bij invoer door Nederland is dit dus de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van het exporterende land. Bij uitvoer van Nederland gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
In die gevallen waar er sprake is van in- en uitvoer van goederen zonder fysieke grensovergang (er vindt dus wel eigendomsoverdracht van de goederen plaats tussen een niet-ingezetene en een ingezetene, maar de goederen gaan niet fysiek de grens over) worden de goederen gewaardeerd tegen de door de partijen overeengekomen transactiewaarden.


Oorspronkelijke reeks
Oorspronkelijke waardeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
Werkdaggecorrigeerde waardeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Volume
Procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Oorspronkelijke reeks
Oorspronkelijke procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
Werkdaggecorrigeerde procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.