Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

In- en uitvoer Perioden Indexcijfers Waarde Oorspronkelijke reeks (2015=100) Indexcijfers Waarde Werkdaggecorrigeerde reeks (2015=100) Indexcijfers Volume Oorspronkelijke reeks (2015=100) Indexcijfers Volume Werkdaggecorrigeerde reeks (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde Oorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde Werkdaggecorrigeerde reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Oorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume Werkdaggecorrigeerde reeks (%)
Invoer 2021* 138,4 138,0 130,1 129,9 22,9 23,0 9,5 9,7
Invoer 2022* 176,1 176,2 132,5 132,6 27,2 27,6 1,8 2,1
Invoer 2023 maart* 173,5 169,1 139,1 135,6 -1,5 -1,5 -2,8 -2,8
Invoer 2023 1e kwartaal* 166,9 165,6 131,7 130,6 8,9 8,1 4,0 3,2
Invoer 2023 april* 163,2 170,5 131,5 137,5 -2,4 0,2 3,7 6,5
Invoer 2023 mei* 168,8 166,8 134,4 132,7 -8,6 -9,5 -0,8 -1,8
Invoer 2023 juni* 170,4 166,1 133,5 130,1 -9,7 -11,2 0,2 -1,4
Invoer 2023 2e kwartaal* 167,5 167,8 133,1 133,4 -7,1 -7,0 1,0 1,0
Invoer 2023 juli* 152,4 157,2 128,6 132,7 -9,6 -9,6 2,2 2,2
Invoer 2023 augustus* 148,5 145,1 122,4 119,6 -17,3 -17,3 -5,5 -5,5
Invoer 2023 september* 157,9 159,5 122,3 123,6 -17,2 -14,9 -10,4 -7,9
Invoer 2023 3e kwartaal* 152,9 153,9 124,5 125,3 -14,9 -14,0 -4,7 -3,8
Invoer 2023 oktober* 174,0 174,9 141,3 142,1 -13,8 -16,1 -2,3 -4,9
Invoer 2023 november* 167,1 164,6 135,9 133,9 -13,4 -13,4 -4,9 -4,9
Invoer 2023 december* 153,7 160,0 126,3 131,5 -13,9 -10,0 -6,5 -2,4
Invoer 2023 4e kwartaal* 164,9 166,5 134,5 135,8 -13,7 -13,3 -4,5 -4,1
Invoer 2024 januari* 138,2 136,0 119,3 117,5 -17,8 -18,6 -9,4 -10,3
Invoer 2024 februari* 149,2 143,9 123,9 119,5 -6,2 -10,4 -0,2 -4,7
Invoer 2024 maart* 155,1 159,3 131,2 134,8 -10,6 -5,8 -5,7 -0,6
Invoer 2024 1e kwartaal* 147,5 146,4 124,8 123,9 -11,6 -11,6 -5,2 -5,1
Invoer 2024 april* 160,7 156,8 133,5 130,2 -1,5 -8,1 1,5 -5,3
Uitvoer 2021* 134,2 133,8 124,9 124,6 22,3 22,3 10,4 10,4
Uitvoer 2022* 166,1 166,1 127,7 127,8 23,8 24,2 2,3 2,6
Uitvoer 2023 maart* 178,7 174,5 139,1 135,8 5,6 5,6 3,0 3,0
Uitvoer 2023 1e kwartaal* 164,0 162,3 126,6 125,3 9,9 9,1 3,9 3,1
Uitvoer 2023 april* 150,3 157,0 118,0 123,2 -4,5 -2,0 -2,3 0,2
Uitvoer 2023 mei* 158,6 156,8 124,5 123,1 -3,4 -3,9 0,9 0,4
Uitvoer 2023 juni* 167,5 163,5 135,7 132,4 -3,3 -5,3 1,5 -0,6
Uitvoer 2023 2e kwartaal* 158,8 159,1 126,1 126,2 -3,7 -3,8 0,1 0,0
Uitvoer 2023 juli* 146,1 150,4 117,2 120,6 -9,9 -9,9 -3,7 -3,7
Uitvoer 2023 augustus* 147,4 144,4 118,2 115,7 -7,9 -7,9 -1,6 -1,6
Uitvoer 2023 september* 156,6 158,3 124,3 125,6 -11,8 -9,6 -6,9 -4,5
Uitvoer 2023 3e kwartaal* 157,4 151,0 119,9 120,7 -5,5 -9,2 -4,2 -3,3
Uitvoer 2023 oktober* 165,3 165,9 130,5 131,0 -11,6 -13,8 -4,2 -6,6
Uitvoer 2023 november* 167,6 165,3 134,7 132,8 -12,1 -12,1 -6,1 -6,1
Uitvoer 2023 december* 155,8 162,2 125,8 131,0 -9,8 -5,6 -6,4 -2,0
Uitvoer 2023 4e kwartaal* 162,9 164,4 130,3 131,6 -11,2 -10,7 -5,6 -4,9
Uitvoer 2024 januari* 146,3 143,8 117,8 115,8 -9,3 -9,8 -3,9 -4,4
Uitvoer 2024 februari* 143,9 140,3 113,0 110,1 -5,4 -8,4 -4,2 -7,3
Uitvoer 2024 maart* 159,0 163,3 125,4 128,8 -11,0 -6,4 -9,9 -5,2
Uitvoer 2024 1e kwartaal* 149,7 149,1 118,8 118,3 -8,7 -8,2 -6,2 -5,6
Uitvoer 2024 april* 162,1 157,7 129,6 126,1 7,8 0,4 9,8 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, prijs en volume. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021, 2022, 2023 en 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juni 2024:
De cijfers over april 2024 zijn toegevoegd. De cijfers over januari tot en met maart 2024 zijn bijgesteld.

De in- en uitvoercijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen. Bovendien worden de cijfers per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Ongeveer zes tot zeven weken na afloop van een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Waarde
Waarde-indexcijfers op basis 2015=100.

Hoewel niet noodzakelijk, zal in verreweg de meeste gevallen invoer en uitvoer van goederen gepaard gaan met fysieke verplaatsing over de grens. In die gevallen is de statistische waarde de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens van het exporterende land passeren. Bij invoer door Nederland is dit dus de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van het exporterende land. Bij uitvoer van Nederland gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
In die gevallen waar er sprake is van in- en uitvoer van goederen zonder fysieke grensovergang (er vindt dus wel eigendomsoverdracht van de goederen plaats tussen een niet-ingezetene en een ingezetene, maar de goederen gaan niet fysiek de grens over) worden de goederen gewaardeerd tegen de door de partijen overeengekomen transactiewaarden.


Oorspronkelijke reeks
De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Volume
Volume-indexcijfers op basis 2015=100.
Oorspronkelijke reeks
De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van de niet-afgeronde indexcijfers.
Waarde
Procentuele waardeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Hoewel niet noodzakelijk, zal in verreweg de meeste gevallen invoer en uitvoer van goederen gepaard gaan met fysieke verplaatsing over de grens. In die gevallen is de statistische waarde de waarde van de goederen op het moment dat deze de grens van het exporterende land passeren. Bij invoer door Nederland is dit dus de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de grens van het exporterende land. Bij uitvoer van Nederland gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
In die gevallen waar er sprake is van in- en uitvoer van goederen zonder fysieke grensovergang (er vindt dus wel eigendomsoverdracht van de goederen plaats tussen een niet-ingezetene en een ingezetene, maar de goederen gaan niet fysiek de grens over) worden de goederen gewaardeerd tegen de door de partijen overeengekomen transactiewaarden.


Oorspronkelijke reeks
Oorspronkelijke waardeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
Werkdaggecorrigeerde waardeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.
Volume
Procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Oorspronkelijke reeks
Oorspronkelijke procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De gemeten cijfers. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.
Werkdaggecorrigeerde reeks
Werkdaggecorrigeerde procentuele volumeontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De cijfers worden met behulp van het programma JDemetra+ gecorrigeerd voor verschillen in werkdagen. Er is gekozen voor een methode waarbij gecorrigeerd wordt voor feestdagen, schrikkeldagen en voor het verschil tussen week- en weekenddagen.