Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen


Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, prijs en volume. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2020:
De cijfers over mei 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over januari 2017 tot en met april 2020 zijn bijgesteld vanwege de aanpassing aan de nationale rekeningen 2019.

De in- en uitvoercijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen. Bovendien worden de cijfers per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Ongeveer zes tot zeven weken na afloop van een verslagmaand.

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

In- en uitvoer Perioden IndexcijfersWaardeOorspronkelijke reeks (2015=100) IndexcijfersWaardeWerkdaggecorrigeerde reeks (2015=100) IndexcijfersVolumeOorspronkelijke reeks (2015=100) IndexcijfersVolumeWerkdaggecorrigeerde reeks (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaardeOorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaardeWerkdaggecorrigeerde reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolumeOorspronkelijke reeks (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolumeWerkdaggecorrigeerde reeks (%)
Invoer 2018* 117,1 117,3 115,9 116,0 6,3 6,2 4,0 3,9
Invoer 2019 juni* 115,4 120,8 115,6 121,1 -2,8 1,5 -0,9 3,5
Invoer 2019 2e kwartaal* 120,6 120,1 119,8 119,4 3,7 3,1 3,6 3,0
Invoer 2019 juli* 122,6 119,8 123,5 120,8 4,7 2,0 7,0 4,2
Invoer 2019 augustus* 112,4 112,8 113,5 114,0 -4,6 -2,0 -1,4 1,3
Invoer 2019 september* 119,8 121,2 120,7 122,0 3,2 0,5 6,6 3,8
Invoer 2019 3e kwartaal* 118,3 117,9 119,2 118,9 1,1 0,2 4,1 3,1
Invoer 2019 oktober* 130,0 127,1 132,0 129,1 2,4 2,4 7,0 7,0
Invoer 2019 november* 124,7 126,1 126,9 128,3 2,3 5,0 5,6 8,4
Invoer 2019 december* 120,7 122,3 120,8 122,4 5,9 3,2 6,6 3,8
Invoer 2019 4e kwartaal* 125,1 125,2 126,6 126,6 3,5 3,5 6,4 6,4
Invoer 2019* 120,6 120,6 120,7 120,7 3,0 2,9 4,2 4,0
Invoer 2020 januari* 121,8 119,6 122,1 119,9 1,5 1,5 2,0 2,0
Invoer 2020 februari* 110,9 109,8 110,7 109,6 -0,9 -2,8 0,6 -1,3
Invoer 2020 maart* 116,5 116,7 121,6 121,8 -5,7 -8,2 0,0 -2,6
Invoer 2020 1e kwartaal* 116,4 115,4 118,1 117,1 -1,7 -3,3 0,9 -0,7
Invoer 2020 april* 98,1 97,3 108,1 107,1 -20,2 -18,8 -10,5 -9,0
Invoer 2020 mei* 96,8 99,0 107,9 110,3 -21,7 -17,4 -12,3 -7,6
Uitvoer 2018* 115,9 116,1 114,1 114,3 5,2 5,2 3,1 3,1
Uitvoer 2019 juni* 111,3 116,5 110,2 115,3 -4,8 -0,4 -3,8 0,7
Uitvoer 2019 2e kwartaal* 116,7 116,1 114,3 113,8 2,3 1,6 1,5 0,8
Uitvoer 2019 juli* 117,6 115,2 115,9 113,4 1,2 -1,3 2,4 -0,1
Uitvoer 2019 augustus* 112,1 112,5 111,6 112,0 -1,5 1,0 0,9 3,4
Uitvoer 2019 september* 119,2 120,5 118,2 119,5 1,9 -0,6 3,9 1,4
Uitvoer 2019 3e kwartaal* 116,3 116,1 115,2 115,0 0,6 -0,3 2,4 1,6
Uitvoer 2019 oktober* 127,9 125,2 127,8 125,1 3,2 3,2 6,3 6,3
Uitvoer 2019 november* 121,7 123,0 122,4 123,7 -2,3 0,1 -0,2 2,3
Uitvoer 2019 december* 118,4 120,2 118,0 119,8 7,2 4,6 7,1 4,5
Uitvoer 2019 4e kwartaal* 122,7 122,8 122,7 122,9 2,5 2,6 4,3 4,3
Uitvoer 2019* 118,1 118,1 116,6 116,6 1,9 1,7 2,1 2,0
Uitvoer 2020 januari* 117,6 115,7 116,5 114,6 3,0 3,0 3,9 3,9
Uitvoer 2020 februari* 112,6 112,5 110,9 110,8 1,3 0,4 2,6 1,7
Uitvoer 2020 maart* 117,4 117,5 118,7 118,8 -5,6 -7,9 -2,2 -4,6
Uitvoer 2020 1e kwartaal* 115,9 115,2 115,4 114,8 -0,6 -1,8 1,3 0,1
Uitvoer 2020 april* 94,4 93,8 98,7 98,0 -20,9 -19,3 -15,6 -13,8
Uitvoer 2020 mei* 92,7 94,4 97,2 99,0 -22,3 -18,4 -16,0 -11,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens