Omzet horeca stijgt 0,4 procent in derde kwartaal

De omzet van de horeca steeg in het derde kwartaal van 2018 met 0,4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, meldt het CBS. Dit is toe te schrijven aan prijsstijgingen. Het volume, het aantal consumpties en/of overnachtingen, daalde met 0,7 procent. De omzet van eet- en drinkgelegenheden nam met 0,5 procent toe, de omzet van logiesverstrekking met 0,3 procent. Al ruim 5 jaar neemt de omzet van de horeca ieder kwartaal toe.

Ontwikkeling horeca (seizoengecorrigeerd) (2015=100)
Group x-axis ENX-axis ENOmzetVolume (voor prijsontwikkeling gecorrigeerde omzet)
20131e kwartaal87,491,3
2e kwartaal89,693,8
3e kwartaal90,894,6
4e kwartaal91,194,5
20141e kwartaal93,696,7
2e kwartaal93,896,2
3e kwartaal94,596,6
4e kwartaal95,997,5
20151e kwartaal97,198,2
2e kwartaal99,599,9
3e kwartaal100,3100
4e kwartaal102,8102
20161e kwartaal103,6101,9
2e kwartaal104,2102,6
3e kwartaal108,2105,2
4e kwartaal108,3104,8
20171e kwartaal110,5105,7
2e kwartaal112,6106,8
3e kwartaal113,9106,9
4e kwartaal115,5108,1
20181e kwartaal117,6109,3
2e kwartaal120,8111,3
3e kwartaal121,3110,5

Restaurants en cafés zetten 0,5 procent meer om

Eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, hebben in het derde kwartaal 0,5 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. Dit komt door prijsstijgingen. Het aantal verkochte consumpties daalde met 0,4 procent.

Met 0,9 procent nam de omzet van kantines en catering het sterkst toe. Ook fastfoodrestaurants, cafés en restaurants hebben meer omgezet dan een kwartaal eerder. Restaurants verkochten echter wel 0,9 procent minder consumpties. Dit was de eerste volumedaling in de afgelopen tweeëneenhalf jaar. Ook cafés hadden te maken met een volumedaling.

Ontwikkeling eet- en drinkgelegenheden (seizoengecorrigeerd), 3e kwartaal 2018 (% mutatie t.o.v. een kwartaal eerder)
X-as labelOmzetVolume (voor prijsontwikkeling gecorrigeerde omzet)
Eet- en drinkgelegenheden0,5-0,4
Kantines en catering0,90,3
Fastfoodrestaurants0,70,1
Cafés0,3-0,2
Restaurants0,3-0,9

Omzet logiesverstrekking stijgt licht

De omzet van logiesverstrekkers nam met 0,3 procent toe in het derde kwartaal in vergelijking met een kwartaal eerder. Ook in deze sector is de omzettoename volledig toe te schrijven aan prijsstijgingen. Het volume daalde met 1,4 procent. De omzet van hotels steeg met 0,2 procent, maar het volume daalde met 0,9 procent. De omzet van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, steeg met 0,8 procent.

Ondernemersvertrouwen horeca positief

Het ondernemersvertrouwen in de horeca is positief aan het begin van het vierde kwartaal, maar wel iets minder positief dan het voorgaande kwartaal. Het personeelstekort loopt verder op. Aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 gaf 30 procent van de horecabedrijven te kennen dat hun bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Vanaf het vierde kwartaal van 2016 is dat percentage snel opgelopen.

Het tekort aan arbeidskrachten blijkt ook uit de ruim 21 duizend openstaande vacatures in de horeca aan het eind van het derde kwartaal. Ook gingen er iets meer horecabedrijven failliet in het derde kwartaal dan een jaar eerder.

Aan het begin van het vierde kwartaal is de ondernemers ook gevraagd wat ze van het komend jaar denken. De verwachtingen van horecaondernemers over hun omzet, personeelsbestand en investeringen in 2019 zijn per saldo positief, zij het minder positief dan de verwachtingen die ze hadden over 2018.

Ondernemersvertrouwen en tekort aan arbeidskrachten horecabedrijven
 PeriodenPercentage bedrijven met tekort aan arbeidskrachtenOndernemersvertrouwen Horeca
20141e kwartaal1,1-4,1
2e kwartaal2,49,5
3e kwartaal2,32,8
4e kwartaal2,94,8
20151e kwartaal2,76,8
2e kwartaal2,37,1
3e kwartaal3,810,8
4e kwartaal613,2
20161e kwartaal4,910,3
2e kwartaal5,213,4
3e kwartaal4,69,7
4e kwartaal9,813,3
20171e kwartaal9,714,9
2e kwartaal11,319,8
3e kwartaal16,421,5
4e kwartaal18,413
20181e kwartaal17,418,4
2e kwartaal19,812
3e kwartaal25,912,3
4e kwartaal30,311,2

Sinds het eerste kwartaal van 2018 zijn de omzet en volumecijfers van overige logiesverstrekking - waaronder campings en vakantiehuisjes - en van catering opgenomen in de horecacijfers. Voorheen stond de traditionele horeca centraal, bestaande uit hotels, restaurants en cafés. De omzet van de traditionele horeca steeg in het derde kwartaal met 0,3 procent.

Relevante links