Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Woonland van gasten Perioden Regio's Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen 2017 januari Nederland 2.921
Totaal landen 2017 februari Nederland 2.978
Totaal landen 2017 maart Nederland 3.572
Totaal landen 2017 april Nederland 4.557
Totaal landen 2017 mei Nederland 4.469
Totaal landen 2017 juni Nederland 4.528
Totaal landen 2017 juli Nederland 4.936
Totaal landen 2017 augustus Nederland 5.108
Totaal landen 2017 september Nederland 4.419
Totaal landen 2017 oktober Nederland 4.355
Totaal landen 2017 november Nederland 3.544
Totaal landen 2017 december Nederland 3.487
Totaal landen 2018 januari Nederland 3.200
Totaal landen 2018 februari Nederland 3.229
Totaal landen 2018 maart Nederland 3.935
Totaal landen 2018 april Nederland 4.565
Totaal landen 2018 mei Nederland 4.809
Totaal landen 2018 juni Nederland 4.705
Totaal landen 2018 juli Nederland 5.150
Totaal landen 2018 augustus Nederland 5.453
Nederland 2017 januari Nederland 1.410
Nederland 2017 februari Nederland 1.391
Nederland 2017 maart Nederland 1.638
Nederland 2017 april Nederland 1.928
Nederland 2017 mei Nederland 2.026
Nederland 2017 juni Nederland 2.089
Nederland 2017 juli Nederland 2.152
Nederland 2017 augustus Nederland 2.367
Nederland 2017 september Nederland 2.088
Nederland 2017 oktober Nederland 2.040
Nederland 2017 november Nederland 1.669
Nederland 2017 december Nederland 1.732
Nederland 2018 januari Nederland 1.528
Nederland 2018 februari Nederland 1.509
Nederland 2018 maart Nederland 1.768
Nederland 2018 april Nederland 1.929
Nederland 2018 mei Nederland 2.179
Nederland 2018 juni Nederland 2.224
Nederland 2018 juli Nederland 2.235
Nederland 2018 augustus Nederland 2.469
Totaal buitenland 2017 januari Nederland 1.511
Totaal buitenland 2017 februari Nederland 1.586
Totaal buitenland 2017 maart Nederland 1.934
Totaal buitenland 2017 april Nederland 2.629
Totaal buitenland 2017 mei Nederland 2.443
Totaal buitenland 2017 juni Nederland 2.439
Totaal buitenland 2017 juli Nederland 2.783
Totaal buitenland 2017 augustus Nederland 2.740
Totaal buitenland 2017 september Nederland 2.331
Totaal buitenland 2017 oktober Nederland 2.316
Totaal buitenland 2017 november Nederland 1.875
Totaal buitenland 2017 december Nederland 1.756
Totaal buitenland 2018 januari Nederland 1.672
Totaal buitenland 2018 februari Nederland 1.720
Totaal buitenland 2018 maart Nederland 2.167
Totaal buitenland 2018 april Nederland 2.636
Totaal buitenland 2018 mei Nederland 2.631
Totaal buitenland 2018 juni Nederland 2.480
Totaal buitenland 2018 juli Nederland 2.915
Totaal buitenland 2018 augustus Nederland 2.984
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2023:
De cijfers over november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Overnachtingen