Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Woonland van gasten Perioden Regio's Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen 2017 januari Nederland 2.921
Totaal landen 2017 februari Nederland 2.978
Totaal landen 2017 maart Nederland 3.572
Totaal landen 2017 april Nederland 4.557
Totaal landen 2017 mei Nederland 4.469
Totaal landen 2017 juni Nederland 4.528
Totaal landen 2017 juli Nederland 4.936
Totaal landen 2017 augustus Nederland 5.108
Totaal landen 2017 september Nederland 4.419
Totaal landen 2017 oktober Nederland 4.355
Totaal landen 2017 november Nederland 3.544
Totaal landen 2017 december Nederland 3.487
Totaal landen 2018 januari Nederland 3.200
Totaal landen 2018 februari Nederland 3.229
Totaal landen 2018 maart Nederland 3.935
Totaal landen 2018 april Nederland 4.565
Totaal landen 2018 mei Nederland 4.809
Totaal landen 2018 juni Nederland 4.705
Totaal landen 2018 juli Nederland 5.150
Totaal landen 2018 augustus Nederland 5.453
Nederland 2017 januari Nederland 1.410
Nederland 2017 februari Nederland 1.391
Nederland 2017 maart Nederland 1.638
Nederland 2017 april Nederland 1.928
Nederland 2017 mei Nederland 2.026
Nederland 2017 juni Nederland 2.089
Nederland 2017 juli Nederland 2.152
Nederland 2017 augustus Nederland 2.367
Nederland 2017 september Nederland 2.088
Nederland 2017 oktober Nederland 2.040
Nederland 2017 november Nederland 1.669
Nederland 2017 december Nederland 1.732
Nederland 2018 januari Nederland 1.528
Nederland 2018 februari Nederland 1.509
Nederland 2018 maart Nederland 1.768
Nederland 2018 april Nederland 1.929
Nederland 2018 mei Nederland 2.179
Nederland 2018 juni Nederland 2.224
Nederland 2018 juli Nederland 2.235
Nederland 2018 augustus Nederland 2.469
Totaal buitenland 2017 januari Nederland 1.511
Totaal buitenland 2017 februari Nederland 1.586
Totaal buitenland 2017 maart Nederland 1.934
Totaal buitenland 2017 april Nederland 2.629
Totaal buitenland 2017 mei Nederland 2.443
Totaal buitenland 2017 juni Nederland 2.439
Totaal buitenland 2017 juli Nederland 2.783
Totaal buitenland 2017 augustus Nederland 2.740
Totaal buitenland 2017 september Nederland 2.331
Totaal buitenland 2017 oktober Nederland 2.316
Totaal buitenland 2017 november Nederland 1.875
Totaal buitenland 2017 december Nederland 1.756
Totaal buitenland 2018 januari Nederland 1.672
Totaal buitenland 2018 februari Nederland 1.720
Totaal buitenland 2018 maart Nederland 2.167
Totaal buitenland 2018 april Nederland 2.636
Totaal buitenland 2018 mei Nederland 2.631
Totaal buitenland 2018 juni Nederland 2.480
Totaal buitenland 2018 juli Nederland 2.915
Totaal buitenland 2018 augustus Nederland 2.984
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2024:
De voorlopige cijfers over december, het 4e kwartaal en het jaar 2023 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van 2023 zijn vernieuwd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Overnachtingen