Invoering kinderbijslag

In 2016 is de kindertoeslag op Caribisch Nederland vervangen door de kinderbijslag. Ieder huishouden met minderjarige kinderen kan vanaf januari 2016 per kind een vast bedrag per maand aanvragen bij de Rijksdienst Caribisch Nederland. De kindertoeslag voorheen werd in de vorm van fiscale aftrek (een vast bedrag per kind en met een maximum van 2 kinderen) op het belastbare inkomen verrekend. Hier kon men gebruik van maken mits het inkomen boven de belastingvrije voet uitkwam. Het nadeel hiervan was dan dat de huishoudens met een inkomen onder de belastingvrije voet hier niet of nauwelijks voor in aanmerking kwamen. Met de invoering van de kinderbijslag is de voorwaarde van inkomensafhankelijkheid losgelaten en krijgen nu alle huishoudens met minderjarige kinderen een vast bedrag per maand.