Onderstand

In Europees Nederland en Aruba wordt de vergelijkbare sociale voorziening 'bijstand' genoemd.