Bbp groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2018

© Hollandse Hoogte
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De onlangs uitgevoerde revisie van de nationale rekeningen is ook in deze tweede berekening verwerkt.

Het groeicijfer is 0,1 procentpunt hoger dan bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 mei. Dat komt onder meer door een opwaartse bijstelling van de investeringen en de consumptie huishoudens en een neerwaartse bijstelling van het exportsaldo. Het economisch beeld is niet veranderd. De groei is te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa.

Bruto binnenlands product, seizoengecorrigeerd (2010=100)
 index
2011 I101,8
2011 II101,7
2011 III101,7
2011 IV101
2012 I100,9
2012 II100,9
2012 III100,5
2012 IV99,8
2013 I100,1
2013 II99,9
2013 III100,5
2013 IV101,1
2014 I101
2014 II101,6
2014 III101,9
2014 IV102,8
2015 I103,4
2015 II103,7
2015 III104,1
2015 IV104,2
2016 I105,2
2016 II105,4
2016 III106,4
2016 IV107,3
2017 I107,8
2017 II108,9
2017 III109,5
2017 IV110,5
2018 I111,1

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,5 procentpunt.

Revisie

In de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2018 is ook de onlangs doorgevoerde revisie verwerkt. De Europese Commissie adviseert de lidstaten om hun nationale rekeningen minimaal elke vijf jaar te reviseren. Met de revisie in 2018 geeft Nederland hieraan invulling.

Bij een revisie worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Doordat deze keer ook de revisie is meegenomen, zijn de bijstellingen groter dan gebruikelijk. De kwartaal-op-kwartaalgroei in het vierde kwartaal van 2017 is van 0,7 naar 0,9 procent bijgesteld, de groei in het derde kwartaal van 2017 van 0,4 naar 0,6 procent, de groei in het tweede kwartaal van 2017 van 1,5 naar 1,0 en de groei in het eerste kwartaal van 0,7 naar 0,5 procent.

Groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 2,8 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 2,8 procent. In het kader van de revisie zijn alle kwartaalcijfers in de periode 1995-2018 opnieuw vastgesteld en dat leidt tot andere jaar-op-jaarmutaties.

Bruto binnenlands product (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 mutatie
2011 I2,8
2011 II2,1
2011 III1,4
2011 IV0
2012 I-1,1
2012 II-0,6
2012 III-1,2
2012 IV-1,2
2013 I-1,7
2013 II-0,5
2013 III0,3
2013 IV1,4
2014 I1,3
2014 II1,4
2014 III1,1
2014 IV1,8
2015 I1,9
2015 II2,1
2015 III2,5
2015 IV1,4
2016 I2,3
2016 II2,4
2016 III2,1
2016 IV2
2017 I3
2017 II2,9
2017 III2,8
2017 IV2,7
2018 I2,8

Jaarcijfers

Ook de jaarcijfers vanaf 1995 tot en met 2017 zijn na de revisie opnieuw vastgesteld. De gegevens van de gereviseerde tijdreeks zijn terug te vinden op StatLine.

De economische groei in 2017 is aangepast van 3,2 naar 2,9 procent. De economische groei in 2016 is niet aangepast en definitief vastgesteld op 2,2 procent.

Aantal banen groeit met 66 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 66 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 76 duizend banen.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 waren er in het eerste kwartaal van 2018 volgens de tweede berekening 259 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 262 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd) (mutatie t.o.v. een kwartaal eerder (x 1 000))
 mutatie
2012 I-3
2012 II-16
2012 III-31
2012 IV-40
2013 I-52
2013 II-21
2013 III-10
2013 IV-11
2014 I-10
2014 II16
2014 III16
2014 IV25
2015 I38
2015 II29
2015 III28
2015 IV26
2016 I-4
2016 II37
2016 III35
2016 IV50
2017 I54
2017 II57
2017 III61
2017 IV73
2018 I66