Bbp groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2018

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De onlangs uitgevoerde revisie van de nationale rekeningen is ook in deze tweede berekening verwerkt.

Het groeicijfer is 0,1 procentpunt hoger dan bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 mei. Dat komt onder meer door een opwaartse bijstelling van de investeringen en de consumptie huishoudens en een neerwaartse bijstelling van het exportsaldo. Het economisch beeld is niet veranderd. De groei is te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa.

Bruto binnenlands product, seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
2011I101,8
2011II101,7
2011III101,7
2011IV101
2012I100,9
2012II100,9
2012III100,5
2012IV99,8
2013I100,1
2013II99,9
2013III100,5
2013IV101,1
2014I101
2014II101,6
2014III101,9
2014IV102,8
2015I103,4
2015II103,7
2015III104,1
2015IV104,2
2016I105,2
2016II105,4
2016III106,4
2016IV107,3
2017I107,8
2017II108,9
2017III109,5
2017IV110,5
2018I111,1

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 90 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,5 procentpunt.

Revisie

In de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2018 is ook de onlangs doorgevoerde revisie verwerkt. De Europese Commissie adviseert de lidstaten om hun nationale rekeningen minimaal elke vijf jaar te reviseren. Met de revisie in 2018 geeft Nederland hieraan invulling.

Bij een revisie worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Doordat deze keer ook de revisie is meegenomen, zijn de bijstellingen groter dan gebruikelijk. De kwartaal-op-kwartaalgroei in het vierde kwartaal van 2017 is van 0,7 naar 0,9 procent bijgesteld, de groei in het derde kwartaal van 2017 van 0,4 naar 0,6 procent, de groei in het tweede kwartaal van 2017 van 1,5 naar 1,0 en de groei in het eerste kwartaal van 0,7 naar 0,5 procent.

Groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 2,8 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 2,8 procent. In het kader van de revisie zijn alle kwartaalcijfers in de periode 1995-2018 opnieuw vastgesteld en dat leidt tot andere jaar-op-jaarmutaties.

Bruto binnenlands product
   mutatie (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
2011I2,8
2011II2,1
2011III1,4
2011IV0
2012I-1,1
2012II-0,6
2012III-1,2
2012IV-1,2
2013I-1,7
2013II-0,5
2013III0,3
2013IV1,4
2014I1,3
2014II1,4
2014III1,1
2014IV1,8
2015I1,9
2015II2,1
2015III2,5
2015IV1,4
2016I2,3
2016II2,4
2016III2,1
2016IV2
2017I3
2017II2,9
2017III2,8
2017IV2,7
2018I2,8

Jaarcijfers

Ook de jaarcijfers vanaf 1995 tot en met 2017 zijn na de revisie opnieuw vastgesteld. De gegevens van de gereviseerde tijdreeks zijn terug te vinden op StatLine.

De economische groei in 2017 is aangepast van 3,2 naar 2,9 procent. De economische groei in 2016 is niet aangepast en definitief vastgesteld op 2,2 procent.

Aantal banen groeit met 66 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 66 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 76 duizend banen.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 waren er in het eerste kwartaal van 2018 volgens de tweede berekening 259 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 262 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.

Banen van werknemers en zelfstandigen (seizoengecorrigeerd)
   mutatie (mutatie t.o.v. een kwartaal eerder (x 1 000))
2012I-3
2012II-16
2012III-31
2012IV-40
2013I-52
2013II-21
2013III-10
2013IV-11
2014I-10
2014II16
2014III16
2014IV25
2015I38
2015II29
2015III28
2015IV26
2016I-4
2016II37
2016III35
2016IV50
2017I54
2017II57
2017III61
2017IV73
2018I66