Nationale rekeningen Revisie 2015

Omslag publicatie Revisie nationale rekeningen 2015

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. De gepubliceerde verdeling van de ‘Consumptieve bestedingen van huishoudens incl. izw's t.b.v. huishoudens’ bleek onjuist. De cijfers in tabel 4 pagina 33 zijn aangepast in de kolommen ‘Na revisie’ en ‘Verschil’.

Tevens was de verdeling van de ‘Individuele consumptie door de overheid’ en de ‘Werkelijke individuele consumptie’ onjuist. De betreffende statistieken komen eind 2018 beschikbaar. Op pagina 21 heeft dit voor overheidsconsumptie geleid tot het verwijderen van de tweede alinea in de tekst. Daarnaast is een deel van tabel 4 op pagina 33 verwijderd.

In de pdf zijn correcties doorgevoerd.

Toelichting bij de revisie van de nationale rekeningen over het verslagjaar 2015
Vandaag publiceert het CBS de eerste resultaten van de revisie van de Nederlandse nationale rekeningen. De eerste uitkomsten betreffen het verslagjaar 2015, waarop de revisie is uitgevoerd. Eind juni worden vervolgens de gereviseerde cijfers gepubliceerd voor 1995 tot en met het eerste kwartaal 2018.

Periodiek worden de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. De Europese Commissie heeft de aanbeveling aan lidstaten gedaan om hun nationale rekeningen minimaal elke vijf jaar te reviseren. Met deze revisie geeft Nederland hieraan invulling.