Nationale rekeningen: Revisie tijdreeksen 1995-2015

Omslag, Nationale rekeningen Revisie tijdreeksen 1995-2015
Op 24 mei 2018 zijn de resultaten van de revisie van de nationale rekeningen voor het ijkjaar 2015 gepubliceerd. In vervolg hierop worden vandaag de resultaten van deze revisie voor de tijdreeks 1995-2018K1 gepubliceerd.
Dit is de eerste keer dat gelijktijdig met het publiceren van gereviseerde cijfers ook de bijbehorende tijdreeks vanaf 1995 gepubliceerd wordt.
In deze notitie wordt bondig uiteengezet hoe de tijdreeksen voor 1995-2015 samengesteld zijn. Achtereenvolgens worden het doel van het tijdreeksenproject, de gehanteerde uitgangspunten en de gebruikte methode beschreven. In de slotparagraaf worden de bijstellingen voor enkele kernindicatoren gepresenteerd.