Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld 1995-2017


Deze tabel toont de ontwikkeling van het saldo en de schuld van de overheid (ook wel EMU-saldo respectievelijk EMU-schuld genoemd) in Nederland. EMU staat voor Economische en Monetaire Unie. In deze tabel worden jaar- en kwartaalramingen gegeven van de overheid, opgesplitst naar de bijdrage per subsector van de overheid.

In deze tabel wordt daarnaast de aansluiting tussen het overheidssaldo en de veranderingen in de nominale overheidsschuld uiteengezet.

Het overheidssaldo en de overheidsschuld zijn binnen de Europese Unie de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. In het Verdrag van Maastricht en het daaruit voortvloeiende Groei- en Stabiliteitspact is vastgelegd dat de lidstaten elk half jaar de gegevens over het saldo en de schuld van hun overheid moeten rapporteren aan de Europese Commissie. Hierbij is bepaald dat een tekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen en de schuld niet meer dan 60 procent van het bbp. Indien de normen overschreden worden en hier geen bijzondere omstandigheden aan ten grondslag liggen, kan de Europese Commissie sancties opleggen. De cijfers sluiten aan bij het stelsel van de Nationale Rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens van 1995 tot en met 2017, kwartaalgegevens van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidssaldo en overheidsschuld; overheidssectoren. Zie paragraaf 3.

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld 1995-2017

Sectoren Perioden Saldo en schuld in mln euroOverheidssaldoTotaal overheidssaldo (mln euro) Saldo en schuld in mln euroOverheidssaldoInkomsten (mln euro) Saldo en schuld in mln euroOverheidssaldoUitgaven (-) (mln euro) Saldo en schuld in mln euroOverheidsschuld (EMU) (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Totaal mutatie overheidsschuld (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Overheidstekort (EMU) (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Transacties in financiële activa (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Transacties in transitorische schulden (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Waarderingsverschillen (mln euro) Saldo en schuld in mln euroMutatie overheidsschuld (EMU)Statistisch verschil (mln euro) Saldo en schuld in mln euroAandeel overheidsschuld (mln euro) Saldo en schuld in % bbpOverheidssaldo (in % van bbp) Saldo en schuld in % bbpOverheidsschuld (EMU) (in % van bbp) Saldo en schuld in % bbpAandeel overheidsschuld (in % van bbp)
Overheid 2017 3e kwartaal* -1.165 74.197 -75.362 412.391 -8.297 1.165 -9.701 -2.262 1.581 920 412.391 1,2 56,9 56,9
Overheid 2017 4e kwartaal* 5.530 84.868 -79.338 416.067 3.676 -5.530 11.214 1.305 -1.453 -1.860 416.067 1,1 56,7 56,7
Overheid 2017* 8.014 320.029 -312.015 416.067 -18.138 -8.014 -6.964 -3.640 -5 485 416.067 1,1 56,7 56,7
Centrale overheid 2017 3e kwartaal* -2.438 42.227 -44.665 393.756 -9.067 2.438 -12.247 -1.792 1.601 933 357.816 0,4 54,3 49,3
Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 4.125 50.303 -46.178 390.081 -3.675 -4.125 1.632 2.120 -1.430 -1.872 357.410 0,9 53,2 48,7
Centrale overheid 2017* 6.603 192.510 -185.907 390.081 -16.676 -6.603 -7.643 -2.973 40 503 357.410 0,9 53,2 48,7
Rijk 2017 3e kwartaal* -2.353 40.142 -42.495 397.214 -9.118 2.353 -12.464 -1.541 1.601 933 358.823 0,4 54,8 49,5
Rijk 2017 4e kwartaal* 4.359 48.356 -43.997 392.824 -4.390 -4.359 1.304 1.967 -1.430 -1.872 357.952 0,9 53,6 48,8
Rijk 2017* 6.531 184.489 -177.958 392.824 -16.498 -6.531 -8.271 -2.289 90 503 357.952 0,9 53,6 48,8
Overige centrale overheid 2017 3e kwartaal* -85 5.239 -5.324 4.650 -51 85 115 -251 0 0 -1.007 0,0 0,6 -0,1
Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* -234 5.778 -6.012 4.472 -178 234 -565 153 0 0 -542 0,0 0,6 -0,1
Overige centrale overheid 2017* 72 22.554 -22.482 4.472 0 -72 607 -684 149 0 -542 0,0 0,6 -0,1
Lokale overheid 2017 3e kwartaal* -86 23.364 -23.450 54.819 -753 86 -403 -407 -16 -13 41.017 0,0 7,6 5,7
Lokale overheid 2017 4e kwartaal* -2.255 23.369 -25.624 56.165 1.346 2.255 -359 -554 -8 12 43.889 -0,1 7,7 6,0
Lokale overheid 2017* -1.061 96.901 -97.962 56.165 86 1.061 -935 64 -86 -18 43.889 -0,1 7,7 6,0
Socialezekerheidsfondsen 2017 3e kwartaal* 1.359 30.560 -29.201 34.196 -793 -1.359 -2.106 2.672 0 0 13.558 0,7 4,7 1,9
Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 3.660 32.839 -29.179 30.861 -3.335 -3.660 -1.786 2.111 0 0 14.768 0,3 4,2 2,0
Socialezekerheidsfondsen 2017* 2.472 122.458 -119.986 30.861 -1.911 -2.472 1.183 -622 0 0 14.768 0,3 4,2 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens