Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Bewerk tabel

Deze tabel bevat enkele belangrijke gegevens over de financiën van de sector overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens van 1995 tot en met 2017, kwartaalgegevens van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsfinanciën; kerncijfers. Zie paragraaf 3.

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Perioden Kerncijfers (in mln euro)InkomstenInkomsten totaal (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)InkomstenBelastingen (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)InkomstenWettelijke sociale verzekeringspremies (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)InkomstenVerkopen van goederen en diensten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)InkomstenOverig (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenUitgaven totaal (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenBeloning van werknemers (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenAankopen goederen en diensten (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenUitkeringen (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenBruto investeringen in vaste activa (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)UitgavenOverig (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidssaldo (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsschuld (EMU) (mln euro) Kerncijfers (in mln euro)Overheidsconsumptie (mln euro) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenInkomsten totaal (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenBelastingen (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenWettelijke sociale verzekeringspremies (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenVerkopen van goederen en diensten (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)InkomstenOverig (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenUitgaven totaal (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenBeloning van werknemers (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenAankopen goederen en diensten (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenUitkeringen (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenBruto investeringen in vaste activa (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)UitgavenOverig (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidssaldo (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsschuld (EMU) (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsconsumptie (in % bbp) Kerncijfers (in % bbp)Belasting- en premiedruk (in % bbp) Volumegroei overheidsconsumptie (%) Arbeidsvolume (1000 arbeidsjaren)
2015 292.740 156.300 96.426 17.448 22.566 306.759 59.651 41.988 144.962 24.510 35.648 -14.019 441.401 171.677 42,8 22,9 14,1 2,6 3,3 44,9 8,7 6,1 21,2 3,6 5,2 -2,1 64,6 25,1 37,0 -0,2 970,9
2016* 307.822 165.634 104.253 17.610 20.325 305.249 60.974 40.866 148.269 24.498 30.642 2.573 434.205 173.682 43,8 23,6 14,8 2,5 2,9 43,4 8,7 5,8 21,1 3,5 4,4 0,4 61,8 24,7 38,4 1,2 967,1
2017 1e kwartaal* 81.534 48.352 24.249 4.274 4.659 76.302 13.889 10.325 36.577 5.781 9.730 5.232 422.638 42.701 44,0 24,2 14,5 2,5 2,8 43,0 8,6 5,8 21,0 3,4 4,1 1,0 59,5 24,6 38,7 1,2 .
2017 2e kwartaal* 79.430 45.847 24.478 4.138 4.967 81.013 17.195 10.050 40.936 6.011 6.821 -1.583 420.688 46.068 43,7 24,1 14,4 2,5 2,7 42,6 8,6 5,8 20,8 3,4 4,0 1,1 58,6 24,5 38,5 1,1 .
2017 3e kwartaal* 74.197 39.654 25.751 4.209 4.583 75.362 14.028 10.316 36.771 7.086 7.161 -1.165 412.391 42.763 43,6 24,0 14,4 2,4 2,7 42,4 8,5 5,8 20,7 3,5 3,9 1,2 56,9 24,4 38,5 1,4 .
2017 4e kwartaal* 84.868 46.373 27.780 4.998 5.717 79.338 17.243 10.878 36.512 6.874 7.831 5.530 416.067 46.289 43,7 24,6 13,9 2,4 2,7 42,6 8,5 5,7 20,6 3,5 4,3 1,1 56,7 24,3 38,5 0,9 .
2017* 320.029 180.226 102.258 17.619 19.926 312.015 62.355 41.569 150.796 25.752 31.543 8.014 416.067 177.821 43,7 24,6 13,9 2,4 2,7 42,6 8,5 5,7 20,6 3,5 4,3 1,1 56,7 24,3 38,5 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens