Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Sectoren Perioden Inkomsten Totaal inkomsten (mln euro) Inkomsten Belastingen Totaal belastingen (mln euro) Inkomsten Belastingen Belastingen op productie en invoer Totaal belastingen op prod. en invoer (mln euro) Inkomsten Belastingen Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen (mln euro) Inkomsten Belastingen Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Inkomsten Belastingen Belastingen op inkomen en vermogen Totaal belast. op inkomen en vermogen (mln euro) Inkomsten Belastingen Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen (mln euro) Inkomsten Belastingen Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op vermogen (mln euro) Inkomsten Belastingen Vermogensheffingen (mln euro) Inkomsten Wettelijke sociale verzekeringspremies (mln euro) Inkomsten Verkopen van goederen en diensten (mln euro) Inkomsten Inkomen uit vermogen Totaal inkomen uit vermogen (mln euro) Inkomsten Inkomen uit vermogen Rente (mln euro) Inkomsten Inkomen uit vermogen Winstuitkeringen (mln euro) Inkomsten Inkomen uit vermogen Overig inkomen uit investeringen (mln euro) Inkomsten Inkomen uit vermogen Inkomen uit grond en minerale reserves (mln euro) Inkomsten Inkomensoverdrachten Totaal inkomensoverdrachten (mln euro) Inkomsten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten binnen de overheid (mln euro) Inkomsten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdr. ivm internation. samenw. (mln euro) Inkomsten Inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Inkomsten Kapitaaloverdr. excl. vermogensheffingen Totaal kapitaaloverdr. excl. vermogen... (mln euro) Inkomsten Kapitaaloverdr. excl. vermogensheffingen Investeringsbijdragen (mln euro) Inkomsten Kapitaaloverdr. excl. vermogensheffingen Overige kapitaaloverdrachten (mln euro) Inkomsten Overige inkomsten Totaal overige inkomsten (mln euro) Inkomsten Overige inkomsten Investeringen in eigen beheer (mln euro) Inkomsten Overige inkomsten Subsidies (mln euro) Inkomsten Overige inkomsten Toegerekende sociale premies (mln euro) Uitgaven Totaal uitgaven (mln euro) Uitgaven Beloning van werknemers Totaal beloning van werknemers (mln euro) Uitgaven Beloning van werknemers Lonen (mln euro) Uitgaven Beloning van werknemers Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Uitgaven Aankopen goederen en diensten (mln euro) Uitgaven Netto investeringen Totaal netto investeringen (mln euro) Uitgaven Netto investeringen Netto investeringen in vaste activa Totaal netto invest. in vaste activa (mln euro) Uitgaven Netto investeringen Netto investeringen in vaste activa Bruto investeringen in vaste activa (mln euro) Uitgaven Netto investeringen Netto investeringen in vaste activa Afschrijvingen (-) (mln euro) Uitgaven Netto investeringen Veranderingen in voorraden (incl. kos... (mln euro) Uitgaven Afschrijvingen (mln euro) Uitgaven Saldo aan- en verkopen van niet-gepro... (mln euro) Uitgaven Inkomen uit vermogen Totaal inkomen uit vermogen (mln euro) Uitgaven Inkomen uit vermogen Rente (mln euro) Uitgaven Inkomen uit vermogen Inkomen uit grond en minerale reserves (mln euro) Uitgaven Uitkeringen Totaal uitkeringen (mln euro) Uitgaven Uitkeringen Sociale uitkeringen in geld Totaal sociale uitkeringen in geld (mln euro) Uitgaven Uitkeringen Sociale uitkeringen in geld Uitkeringen wett. soc. verz. in geld (mln euro) Uitgaven Uitkeringen Sociale uitkeringen in geld Uitkeringen sociale voorziening in geld (mln euro) Uitgaven Uitkeringen Sociale uitkeringen in natura Totaal sociale uitkeringen in natura (mln euro) Uitgaven Uitkeringen Sociale uitkeringen in natura Uitkeringen wett. soc. verz. in natura (mln euro) Uitgaven Uitkeringen Sociale uitkeringen in natura Uitkeringen soc. voorziening in natura (mln euro) Uitgaven Subsidies Totaal subsidies (mln euro) Uitgaven Subsidies Productgebonden subsidies (mln euro) Uitgaven Subsidies Niet-productgebonden subsidies (mln euro) Uitgaven Inkomensoverdrachten Totaal inkomensoverdrachten (mln euro) Uitgaven Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten binnen de overheid (mln euro) Uitgaven Inkomensoverdrachten Inkomensoverdr. ivm internation. samenw. (mln euro) Uitgaven Inkomensoverdrachten Eigen middelen van de EU Totaal Eigen middelen van de EU (mln euro) Uitgaven Inkomensoverdrachten Eigen middelen van de EU BTW-afdrachten (mln euro) Uitgaven Inkomensoverdrachten Eigen middelen van de EU BNI-afdrachten (mln euro) Uitgaven Inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Uitgaven Kapitaaloverdrachten Totaal kapitaaloverdrachten (mln euro) Uitgaven Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen (mln euro) Uitgaven Kapitaaloverdrachten Overige kapitaaloverdrachten (mln euro) Uitgaven Overige uitgaven Totaal overige uitgaven (mln euro) Uitgaven Overige uitgaven Belastingen op productie en invoer (mln euro) Uitgaven Overige uitgaven Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Uitgaven Overige uitgaven Uitk.soc.verz. rechtstr. door werkgevers (mln euro) Overheidssaldo Totaal Overheidssaldo (mln euro) Overheidssaldo Overheidssaldo inkomsten (mln euro) Overheidssaldo Overheidssaldo uitgaven (mln euro) Exploitatiesaldo Totaal exploitatiesaldo (mln euro) Exploitatiesaldo Exploitatiesaldo overheidssaldo (mln euro) Exploitatiesaldo Netto investeringen (mln euro) Exploitatiesaldo Saldo aan- en verkopen van niet-... (mln euro) Memorandumposten Aardgasbaten Totaal aardgasbaten (mln euro) Memorandumposten Aardgasbaten Dividenden (mln euro) Memorandumposten Aardgasbaten Inkomen uit grond en minerale reserves (mln euro) Memorandumposten Aardgasbaten Vennootschapsbelasting (mln euro) Memorandumposten Werkelijke rente-inkomsten (mln euro) Memorandumposten Werkelijke rente-uitgaven (mln euro)
Overheid 2017 3e kwartaal* 74.197 39.654 20.207 17.773 2.434 19.106 17.160 1.946 341 25.751 4.209 1.340 430 621 2 287 790 0 20 770 241 61 180 2.212 1.482 7 723 75.362 14.028 10.255 3.773 10.316 1.412 1.409 7.086 -5.677 3 5.677 -335 1.745 1.742 3 36.771 18.494 13.162 5.332 18.277 14.384 3.893 2.084 826 1.258 2.512 0 510 824 108 716 1.178 266 84 182 886 163 0 723 -1.165 74.197 -75.362 -88 -1.165 1.412 -335 . . . . 429 2.099
Overheid 2017 4e kwartaal* 84.868 46.373 23.601 21.262 2.339 22.272 20.294 1.978 500 27.780 4.998 2.170 433 402 2 1.333 924 0 131 793 220 181 39 2.403 1.501 7 895 79.338 17.243 13.098 4.145 10.878 1.088 1.084 6.874 -5.790 4 5.790 -894 1.734 1.722 12 36.512 17.797 12.910 4.887 18.715 14.825 3.890 2.507 852 1.655 2.704 0 879 583 132 451 1.242 688 362 326 1.088 169 24 895 5.530 84.868 -79.338 5.724 5.530 1.088 -894 . . . . 440 2.085
Overheid 2017* 320.029 180.226 84.473 74.899 9.574 94.112 86.348 7.764 1.641 102.258 17.619 7.236 1.614 2.662 9 2.951 2.989 0 188 2.801 681 366 315 9.020 5.861 31 3.128 312.015 62.355 46.439 15.916 41.569 3.051 3.035 25.752 -22.717 16 22.717 -2.202 7.055 7.032 23 150.796 76.727 55.515 21.212 74.069 58.369 15.700 9.061 3.405 5.656 10.216 0 2.673 3.273 456 2.817 4.270 3.623 761 2.862 3.774 622 24 3.128 8.014 320.029 -312.015 8.863 8.014 3.051 -2.202 2.824 486 2.092 246 1.635 8.536
Centrale overheid 2017 3e kwartaal* 42.227 37.156 18.739 17.773 966 18.076 17.160 916 341 0 1.380 854 276 484 0 94 886 398 14 474 351 171 180 1.600 1.207 0 393 44.665 5.162 3.721 1.441 3.261 1.186 1.186 3.899 -2.713 0 2.713 5 1.705 1.705 0 5.564 3.923 0 3.923 1.641 0 1.641 1.216 385 831 22.798 20.991 510 824 108 716 473 636 454 182 419 26 0 393 -2.438 42.227 -44.665 -1.247 -2.438 1.186 5 . . . . 270 1.742
Centrale overheid 2017 4e kwartaal* 50.303 43.853 22.145 21.262 883 21.208 20.294 914 500 0 1.706 1.686 268 357 0 1.061 1.035 466 51 518 350 311 39 1.673 1.208 0 465 46.178 6.659 5.103 1.556 3.559 854 854 3.635 -2.781 0 2.781 -18 1.701 1.701 0 4.937 3.333 0 3.333 1.604 0 1.604 1.625 397 1.228 22.464 20.305 862 583 132 451 714 1.108 782 326 508 31 12 465 4.125 50.303 -46.178 4.961 4.125 854 -18 . . . . 270 1.750
Centrale overheid 2017* 192.510 170.206 78.642 74.899 3.743 89.923 86.348 3.575 1.641 0 5.791 5.148 957 2.020 0 2.171 3.627 1.752 93 1.782 1.259 944 315 6.479 4.786 1 1.692 185.907 22.995 16.986 6.009 13.811 2.310 2.310 13.177 -10.867 0 10.867 0 6.927 6.927 0 21.318 14.789 0 14.789 6.529 0 6.529 5.185 1.308 3.877 95.686 87.431 2.655 3.273 456 2.817 2.327 4.992 2.130 2.862 1.816 112 12 1.692 6.603 192.510 -185.907 8.913 6.603 2.310 0 2.824 486 2.092 246 959 7.139
Rijk 2017 3e kwartaal* 40.142 37.156 18.739 17.773 966 18.076 17.160 916 341 0 563 827 249 484 0 94 790 338 14 438 257 77 180 549 263 0 286 42.495 3.091 2.197 894 2.134 903 903 2.173 -1.270 0 1.270 4 1.703 1.703 0 5.509 3.923 0 3.923 1.586 0 1.586 1.092 385 707 25.644 23.893 510 824 108 716 417 852 674 178 293 7 0 286 -2.353 40.142 -42.495 -1.446 -2.353 903 4 . . . . 241 1.731
Rijk 2017 4e kwartaal* 48.356 43.853 22.145 21.262 883 21.208 20.294 914 500 0 1.055 1.657 239 357 0 1.061 920 398 51 471 267 228 39 604 255 0 349 43.997 4.031 3.132 899 2.400 587 587 1.889 -1.302 0 1.302 -19 1.683 1.683 0 4.889 3.333 0 3.333 1.556 0 1.556 1.455 397 1.058 25.826 23.717 862 583 132 451 664 1.475 1.149 326 368 7 12 349 4.359 48.356 -43.997 4.927 4.359 587 -19 . . . . 239 1.723
Rijk 2017* 184.489 170.206 78.642 74.899 3.743 89.923 86.348 3.575 1.641 0 2.969 5.029 838 2.020 0 2.171 3.201 1.480 93 1.628 830 515 315 2.254 999 0 1.255 177.958 13.761 10.145 3.616 9.124 1.213 1.213 6.324 -5.111 0 5.111 -4 6.897 6.897 0 21.073 14.789 0 14.789 6.284 0 6.284 4.640 1.308 3.332 108.616 100.582 2.655 3.273 456 2.817 2.106 6.234 3.364 2.870 1.293 26 12 1.255 6.531 184.489 -177.958 7.740 6.531 1.213 -4 2.824 486 2.092 246 830 7.071
Overige centrale overheid 2017 3e kwartaal* 5.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 33 33 0 0 0 3.011 2.975 0 36 327 327 0 1.051 944 0 107 5.324 2.071 1.524 547 1.127 283 283 1.726 -1.443 0 1.443 1 8 8 0 55 0 0 0 55 0 55 124 0 124 69 13 0 0 0 0 56 17 13 4 126 19 0 107 -85 5.239 -5.324 199 -85 283 1 35 17
Overige centrale overheid 2017 4e kwartaal* 5.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 35 35 0 0 0 3.540 3.493 0 47 483 483 0 1.069 953 0 116 6.012 2.628 1.971 657 1.159 267 267 1.746 -1.479 0 1.479 1 24 24 0 48 0 0 0 48 0 48 170 0 170 63 13 0 0 0 0 50 33 33 0 140 24 0 116 -234 5.778 -6.012 34 -234 267 1 37 33
Overige centrale overheid 2017* 22.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.822 139 139 0 0 0 13.622 13.468 0 154 1.746 1.726 20 4.225 3.787 1 437 22.482 9.234 6.841 2.393 4.687 1.097 1.097 6.853 -5.756 0 5.756 4 50 50 0 245 0 0 0 245 0 245 545 0 545 266 45 0 0 0 0 221 75 63 12 523 86 0 437 72 22.554 -22.482 1.173 72 1.097 4 149 88
Lokale overheid 2017 3e kwartaal* 23.364 2.498 1.468 0 1.468 1.030 0 1.030 0 0 2.829 509 177 137 2 193 16.516 16.236 6 274 418 418 0 594 270 7 317 23.450 8.527 6.278 2.249 6.491 222 219 3.157 -2.938 3 2.938 -340 77 74 3 3.661 1.409 0 1.409 2.252 0 2.252 504 441 63 763 58 0 0 0 0 705 154 154 0 453 136 0 317 -86 23.364 -23.450 -204 -86 222 -340 182 394
Lokale overheid 2017 4e kwartaal* 23.369 2.520 1.456 0 1.456 1.064 0 1.064 0 0 3.292 503 184 45 2 272 15.624 15.322 48 254 716 716 0 714 290 7 417 25.624 10.141 7.656 2.485 7.146 230 226 3.209 -2.983 4 2.983 -876 59 47 12 3.840 1.554 0 1.554 2.286 0 2.286 506 455 51 630 85 17 0 0 0 528 400 400 0 565 136 12 417 -2.255 23.369 -25.624 -2.901 -2.255 230 -876 189 361
Lokale overheid 2017* 96.901 10.020 5.831 0 5.831 4.189 0 4.189 0 0 11.828 2.174 743 642 9 780 68.462 67.464 63 935 1.948 1.948 0 2.469 1.057 30 1.382 97.962 37.821 28.287 9.534 26.434 739 723 12.470 -11.747 16 11.747 -2.202 259 236 23 15.594 6.423 0 6.423 9.171 0 9.171 2.380 2.097 283 2.268 307 18 0 0 0 1.943 1.023 1.023 0 1.899 505 12 1.382 -1.061 96.901 -97.962 -2.524 -1.061 739 -2.202 762 1.528
Gemeenten 2017 3e kwartaal* 13.794 1.442 1.103 0 1.103 339 0 339 0 0 1.649 390 81 124 2 183 9.655 9.600 6 49 421 421 0 237 158 4 75 13.083 2.169 1.586 583 3.212 65 65 1.830 -1.765 0 1.765 -372 24 21 3 3.229 1.199 0 1.199 2.030 0 2.030 233 186 47 2.555 1.997 0 0 0 0 558 64 64 0 139 64 0 75 711 13.794 -13.083 404 711 65 -372 82 265
Gemeenten 2017 4e kwartaal* 13.240 1.447 1.075 0 1.075 372 0 372 0 0 2.080 345 44 34 2 265 8.501 8.423 20 58 529 529 0 338 179 2 157 14.399 2.594 1.911 683 3.862 86 86 1.894 -1.808 0 1.808 -794 28 17 11 3.342 1.278 0 1.278 2.064 0 2.064 178 160 18 2.879 2.547 14 0 0 0 318 187 187 0 229 60 12 157 -1.159 13.240 -14.399 -1.867 -1.159 86 -794 45 252
Gemeenten 2017* 53.923 5.780 4.354 0 4.354 1.426 0 1.426 0 0 6.896 1.520 307 455 8 750 36.887 36.691 34 162 1.770 1.770 0 1.070 638 14 418 54.479 9.686 7.177 2.509 13.432 152 152 7.251 -7.099 0 7.099 -2.165 121 99 22 13.753 5.479 0 5.479 8.274 0 8.274 955 764 191 10.424 9.008 14 0 0 0 1.402 375 375 0 647 217 12 418 -556 53.923 -54.479 -2.569 -556 152 -2.165 311 1.077
Overige lokale overheid 2017 3e kwartaal* 11.796 1.056 365 0 365 691 0 691 0 0 1.180 124 101 13 0 10 8.905 8.680 0 225 174 174 0 357 112 3 242 12.593 6.358 4.692 1.666 3.279 157 154 1.327 -1.173 3 1.173 32 58 58 0 432 210 0 210 222 0 222 271 255 16 252 105 0 0 0 0 147 267 267 0 314 72 0 242 -797 11.796 -12.593 -608 -797 157 32 105 134
Overige lokale overheid 2017 4e kwartaal* 13.129 1.073 381 0 381 692 0 692 0 0 1.212 166 148 11 0 7 9.821 9.597 28 196 481 481 0 376 111 5 260 14.225 7.547 5.745 1.802 3.284 144 140 1.315 -1.175 4 1.175 -82 39 38 1 498 276 0 276 222 0 222 328 295 33 449 236 3 0 0 0 210 507 507 0 336 76 0 260 -1.096 13.129 -14.225 -1.034 -1.096 144 -82 152 117
Overige lokale overheid 2017* 53.161 4.240 1.477 0 1.477 2.763 0 2.763 0 0 4.932 683 465 187 1 30 40.903 40.101 29 773 1.004 1.004 0 1.399 419 16 964 53.666 28.135 21.110 7.025 13.002 587 571 5.219 -4.648 16 4.648 -37 167 166 1 1.841 944 0 944 897 0 897 1.425 1.333 92 1.172 627 4 0 0 0 541 1.474 1.474 0 1.252 288 0 964 -505 53.161 -53.666 45 -505 587 -37 480 480
Socialezekerheidsfondsen 2017 3e kwartaal* 30.560 0 0 0 0 0 0 0 0 25.751 0 14 14 0 0 0 4.777 4.755 0 22 0 0 0 18 5 0 13 29.201 339 256 83 564 4 4 30 -26 0 26 0 0 0 0 27.546 13.162 13.162 0 14.384 14.384 0 364 0 364 340 340 0 0 0 0 0 4 4 0 14 1 0 13 1.359 30.560 -29.201 1.363 1.359 4 0 14 0
Socialezekerheidsfondsen 2017 4e kwartaal* 32.839 0 0 0 0 0 0 0 0 27.780 0 7 7 0 0 0 5.036 4.983 32 21 0 0 0 16 3 0 13 29.179 443 339 104 173 4 4 30 -26 0 26 0 0 0 0 27.735 12.910 12.910 0 14.825 14.825 0 376 0 376 381 381 0 0 0 0 0 26 26 0 15 2 0 13 3.660 32.839 -29.179 3.664 3.660 4 0 7 0
Socialezekerheidsfondsen 2017* 122.458 0 0 0 0 0 0 0 0 102.258 0 45 45 0 0 0 20.083 19.967 32 84 0 0 0 72 18 0 54 119.986 1.539 1.166 373 1.324 2 2 105 -103 0 103 0 0 0 0 113.884 55.515 55.515 0 58.369 58.369 0 1.496 0 1.496 1.445 1.445 0 0 0 0 0 134 134 0 59 5 0 54 2.472 122.458 -119.986 2.474 2.472 2 0 45 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inkomsten en uitgaven, het vorderingensaldo en het exploitatiesaldo van de sector overheid. Daarnaast worden enkele aanvullende gegevens over inkomsten en uitgaven weergegeven (memorandumposten). De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1995 tot en met 2017, kwartaalcijfers van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2014 de status definitief. De kwartalen van 2015 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2015 hebben de status definitief. De cijfers van 2016 en 2017 hebben de status voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren en Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Inkomsten
Inkomsten van de sector overheid.
Totaal inkomsten
Inkomsten van de sector overheid .
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de nationale overheid of door de instellingen van de Europese Unie worden opgelegd.

De belastingen worden onderverdeeld in:
- belastingen op productie en invoer;
- belastingen op inkomen en vermogen;
- vermogensheffingen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de nationale overheid of door de instellingen van de Europese Unie opgelegd.

De belastingen worden onderverdeeld in:
- belastingen op productie en invoer;
- belastingen op inkomen en vermogen;
- vermogensheffingen.
Belastingen op productie en invoer
Verplichte betalingen aan de overheid en de Europese Unie (EU) die verband houden met productie en invoer en met het gebruik van productiefactoren.

Deze belastingen worden onderscheiden in productgebonden belastingen en niet-productgebonden belastingen.
Totaal belastingen op prod. en invoer
Totaal belastingen op productie en invoer.
Verplichte betalingen aan de overheid en de Europese Unie (EU) die verband houden met productie en invoer en met het gebruik van productiefactoren.

Deze belastingen worden onderscheiden in productgebonden belastingen en niet-productgebonden belastingen.
Productgebonden belastingen
Belastingen die moeten worden betaald per eenheid geproduceerd of verhandeld product. Ze zijn gerelateerd aan de waarde of aan de hoeveelheid van het product en hebben zowel betrekking op geproduceerde als op ingevoerde producten.
Niet-productgebonden belastingen
Belastingen op productie die producenten moeten betalen, ongeacht de hoeveelheid of de waarde van de geproduceerde of verkochte producten.

Voorbeelden zijn de onroerende zaakbelasting, reinigingsrechten en rioolrechten betaald door producenten.
Belastingen op inkomen en vermogen
Belastingen op inkomen en vermogen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de overheid over het inkomen en vermogen van bedrijven en huishoudens worden geheven. Niet-periodieke heffingen, zoals de successierechten, worden gerubriceerd onder de categorie vermogensheffingen.
Totaal belast. op inkomen en vermogen
Totaal belastingen op inkomen, vermogen.
Belastingen op inkomen en vermogen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de overheid over het inkomen en vermogen van bedrijven en huishoudens worden geheven.
Belastingen op inkomen
Belastingen op inkomen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de overheid over het inkomen van bedrijven en huishoudens worden geheven.

Bij bedrijven is dit met name de vennootschapsbelasting die over de winst van de vennootschappen wordt geheven. De belangrijkste belasting op inkomen betaald door huishoudens is de loon- en inkomstenbelasting.
Belastingen op vermogen
Belastingen op vermogen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de overheid over het vermogen van huishoudens worden geheven.

Enkele belastingsoorten die bij producenten gerekend worden tot belastingen op productie en invoer worden bij huishoudens, in hun hoedanigheid van consument, beschouwd als belastingen op inkomen en vermogen. Zo wordt het deel van de onroerendezaakbelasting op woningen dat is betaald door bewoners, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen. Het deel dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de eigen-huis eigenaren behoren, wordt beschouwd als belasting op productie. De motorrijtuigenbelasting op auto's die privé worden gebruikt, wordt gerekend tot de belastingen op vermogen.
Vermogensheffingen
Verplichte, niet-periodieke betalingen aan de overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen. In de praktijk gaat het hierbij vooral om successierechten.

De vermogensbelasting wordt niet tot de vermogensheffingen gerekend. Deze wordt namelijk periodiek geheven en wordt daarom gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen.
Wettelijke sociale verzekeringspremies
Premies die door huishoudens worden betaald aan wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen met sociale verzekeringsregelingen ter financiering van de sociale uitkeringen.
Verkopen van goederen en diensten
Opbrengst van producten die tegen een economisch significante prijs worden verkocht. Hieronder vallen ook opbrengsten van producten die tegen niet economisch significante prijzen worden verkocht. Niet economisch significante prijzen worden in rekening gebracht om toch wat inkomsten te genereren of om de overtollige vraag te reduceren die ontstaat wanneer producten volledig gratis worden aangeboden.

Dit komt overeen met het Nationale rekeningen-begrip Marktproductie.
Inkomen uit vermogen
Het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële niet-geproduceerde activa ontvangt in ruil voor het verstrekken van financiële middelen of het ter beschikking stellen van de materiële niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid.

Inkomen uit vermogen bestaat uit: rente, winstuitkeringen (dividenden en inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen), ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen, inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders en inkomen uit grond en minerale reserves.
Totaal inkomen uit vermogen
Het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële niet-geproduceerde activa ontvangt in ruil voor het verstrekken van financiële middelen of het ter beschikking stellen van de materiële niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid.

Inkomen uit vermogen bestaat uit: rente, winstuitkeringen (dividenden en inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen), ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen, inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders en inkomen uit grond en minerale reserves.
Rente
Vergoeding voor het beschikken over geleend vermogen.

Rente wordt toegerekend aan het tijdvak waarin de onderliggende vordering of schuld ontstaat. Werkelijke rentebetalingen worden gecorrigeerd voor toegerekende bankdiensten. Er treedt een verschuiving op van de werkelijke rentebetalingen naar de productie of het verbruik van bankdiensten. Voor producenten van toegerekende bankdiensten leidt dit tot een daling van de ontvangen rente en een stijging van de betaalde stijging ten opzichte van de werkelijke rentestromen. Bij de verbruikers van toegerekende bankdiensten die dit tot een stijging van ontvangen rente en een daling van de betaalde rente, in vergelijking met de werkelijke rentestromen.
Winstuitkeringen
Dividenden en inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen.
Overig inkomen uit investeringen
Dividenden toegerekend aan aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen en ingehouden winsten toegerekend aan aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen.
Inkomen uit grond en minerale reserves
De betalingen voor het gebruik van grond (pacht) en de betalingen die voortvloeien uit het verlenen van vergunningen om minerale reserves te mogen exploreren of exploiteren (concessies).
Inkomensoverdrachten
Alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler en niet dienen om langetermijnuitgaven van de ontvanger te financieren.
Totaal inkomensoverdrachten
Alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler en niet dienen om langetermijnuitgaven van de ontvanger te financieren.
Inkomensoverdrachten binnen de overheid
Inkomensoverdrachten tussen de subsectoren van de overheid.
Inkomensoverdr. ivm internation. samenw.
Inkomensoverdrachten in verband met internationale samenwerking.
Alle overdrachten tussen de overheid en overheden of internationale organisaties in het buitenland met uitzondering van kapitaaloverdrachten. De BTW- en BNI-afdrachten aan de EU worden in een aparte categorie 'Eigen middelen van de EU op basis van BTW en BNI' gerubriceerd.
Overige inkomensoverdrachten
Alle inkomensoverdrachten exclusief inkomensoverdrachten binnen de overheid en exclusief inkomensoverdrachten in verband met internationale samenwerking en exclusief eigen middelen EU. Hieronder vallen vooral inkomensoverdrachten aan huishoudens en aan instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
Kapitaaloverdr. excl. vermogensheffingen
Kapitaaloverdrachten (exclusief vermogensheffingen).
Betaling waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt en die drukt op het vermogen van de betaler of dient om investeringen in vaste activa of andere langetermijnuitgaven van de ontvanger te financieren.

Er worden twee deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten.
Totaal kapitaaloverdr. excl. vermogen...
Totaal kapitaaloverdrachten (exclusief vermogensheffingen).
Betaling waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt en die drukt op het vermogen van de betaler of dient om investeringen in vaste activa of andere langetermijnuitgaven van de ontvanger te financieren.

Er worden twee deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten.
Investeringsbijdragen
Investeringsbijdragen zijn kapitaaloverdrachten die bestemd zijn om geheel of gedeeltelijk de investeringen in vaste activa van andere eenheden te financieren.
Overige kapitaaloverdrachten
Kapitaaloverdrachten, die niet het karakter hebben van een investeringsbijdrage.
Overige inkomsten
Tot de overige inkomsten worden gerekend:
- Investeringen in eigen beheer;
- Subsidies;
- Toegerekende sociale premies.
Totaal overige inkomsten
Totaal van ontvangen investeringen in eigen beheer, subsidies en toegerekende sociale premies.
Investeringen in eigen beheer
Opbrengsten van investeringen in eigen beheer worden geregistreerd als bruto investeringen in vaste activa door dezelfde eenheden worden geproduceerd en gebruikt. Hieronder vallen bijvoorbeeld in eigen beheer aangelegde bouwwerken, zoals wegen of gebouwen.
Subsidies
Bij de overheid vallen hieronder de ontvangsten van loonsubsidies (niet-productgebonden subsidies).
Toegerekende sociale premies
De tegenwaarde van de rechtstreekse sociale uitkeringen door werkgevers aan hun (voormalige) werknemers.

Omdat de rechtstreekse uitkeringen door werkgevers deel uitmaken van de loonkosten zijn zij in eerste instantie geregistreerd als beloning van werknemers (onderdeel sociale premies ten laste van werkgevers). De rechtstreekse uitkeringen worden echter ook gezien als sociale uitkeringen. De dubbeltelling die daardoor ontstaat wordt geneutraliseerd door de fictieve transactie 'toegerekende sociale premies'.
Uitgaven
Uitgaven door de sector overheid.
Totaal uitgaven
Uitgaven door de sector overheid.
Beloning van werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers. Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's en medewerkers van sociale werkplaatsen behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van werknemers begrepen.

De beloning van werknemers heeft twee componenten:
- lonen;
- sociale premies ten laste van werkgevers.
Totaal beloning van werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers. Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's en medewerkers van sociale werkplaatsen behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van werknemers begrepen.

De beloning van werknemers heeft twee componenten:
- lonen;
- sociale premies ten laste van werkgevers.
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
Sociale premies ten laste van werkgevers.
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.

De sociale premies ten laste van werkgevers worden meestal rechtstreeks door de werkgevers afgedragen aan de verzekeraars. Om tot het juiste loonkostenbegrip te komen worden ze echter in de nationale rekeningen per conventie geboekt als twee transacties: a) een betaling van werkgevers aan hun werknemers en b) een afdracht van de werknemers aan de verzekeraars.
Aankopen goederen en diensten
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte grondstoffen, halffabricaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe accountants.

Dit komt overeen met het Nationale rekeningen-begrip Intermediair verbruik.
Netto investeringen
Dit zijn zin de bruto investeringen verminderd met de afschrijvingen. De netto investeringen bestaan uit de netto investeringen in vaste activa en de Veranderingen in voorraden (incl. kostbaarheden).
Totaal netto investeringen
Dit zijn zin de bruto investeringen verminderd met de afschrijvingen. De netto investeringen bestaan uit de netto investeringen in vaste activa en de Veranderingen in voorraden (incl. kostbaarheden).
Netto investeringen in vaste activa
Uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt, verminderd met de afschrijvingen.

Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- Het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- Militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- Uitgaven aan militaire vernietigingswapens die voldoen aan de criteria om als investeringsgoed te dienen - dat wil zeggen dat ze meer dan één productiecyclus meegaan;
- Investeringen in Research & Development (R&D). Dit betreft zowel aangekochte als in eigen beheer geproduceerde R&D;
- Investeringen in databanken en software. Dit betreft zowel aangekochte als in eigen beheer geproduceerde software;
- Verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- De bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.
Totaal netto invest. in vaste activa
Totaal netto investeringen in vaste activa.
Uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt, exclusief afschrijvingen.

Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- Het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- Militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- Uitgaven aan militaire vernietigingswapens die voldoen aan de criteria om als investeringsgoed te dienen - dat wil zeggen dat ze meer dan één productiecyclus meegaan;
- Investeringen in Research & Development (R&D). Dit betreft zowel aangekochte als in eigen beheer geproduceerde R&D;
- Investeringen in databanken en software. Dit betreft zowel aangekochte als in eigen beheer geproduceerde software;
- Verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- De bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.
Bruto investeringen in vaste activa
Aankopen van geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt verminderd met de verkopen van vaste activa.

Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- Het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- Militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- Uitgaven aan militaire vernietigingswapens die voldoen aan de criteria om als investeringsgoed te dienen - dat wil zeggen dat ze meer dan één productiecyclus meegaan;
- Investeringen in Research & Development (R&D). Dit betreft zowel aangekochte als in eigen beheer geproduceerde R&D;
- Investeringen in databanken en software. Dit betreft zowel aangekochte als in eigen beheer geproduceerde software;
- Verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- De bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.
Afschrijvingen (-)
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Veranderingen in voorraden (incl. kos...
Veranderingen in voorraden (incl. kostbaarheden).
Bij de overheid vallen onder deze post voornamelijk de aan- en verkopen van kostbaarheden zoals kunstwerken (schilderijen, beelden), waardevolle boeken of stenen.
Afschrijvingen
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Saldo aan- en verkopen van niet-gepro...
Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.
Voornamelijk transacties in grond. Het belangrijkste deel wordt gevormd door de verkopen van bouwrijp gemaakte grond door gemeentelijke grondbedrijven aan investeerders in gebouwen en woningen. De waardering van de aan- en verkopen van grond is exclusief btw en overdrachtskosten; deze vormen een onderdeel van de investeringen in vaste activa.
Inkomen uit vermogen
Het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële niet-geproduceerde activa ontvangt in ruil voor het verstrekken van financiële middelen of het ter beschikking stellen van de materiële niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid.

Inkomen uit vermogen bestaat uit: rente, winstuitkeringen (dividenden en inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen), ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen, inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders en inkomen uit grond en minerale reserves.
Totaal inkomen uit vermogen
Het inkomen dat de eigenaar van een vordering of van materiële niet-geproduceerde activa ontvangt in ruil voor het verstrekken van financiële middelen of het ter beschikking stellen van de materiële niet-geproduceerde activa aan een andere institutionele eenheid.

Inkomen uit vermogen bestaat uit: rente, winstuitkeringen (dividenden en inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen), ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen, inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders en inkomen uit grond en minerale reserves.
Rente
Vergoeding voor het beschikken over geleend vermogen.

Rente wordt toegerekend aan het tijdvak waarin de onderliggende vordering of schuld ontstaat. Werkelijke rentebetalingen worden gecorrigeerd voor toegerekende bankdiensten. Er treedt een verschuiving op van de werkelijke rentebetalingen naar de productie of het verbruik van bankdiensten. Voor producenten van toegerekende bankdiensten leidt dit tot een daling van de ontvangen rente en een stijging van de betaalde stijging ten opzichte van de werkelijke rentestromen. Bij de verbruikers van toegerekende bankdiensten die dit tot een stijging van ontvangen rente en een daling van de betaalde rente, in vergelijking met de werkelijke rentestromen.
Inkomen uit grond en minerale reserves
Betalingen voor het gebruik van grond (pacht) en betalingen die voortvloeien uit het verlenen van vergunningen om minerale reserves te mogen exploreren of exploiteren (concessies).
Uitkeringen
Uitkeringen in geld of in natura, toegekend aan huishoudens om de financiële lasten te verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, nabestaanden en werkloosheid).

Uitkeringen worden verdeeld in sociale uitkeringen in geld en sociale uitkeringen in natura.
Totaal uitkeringen
Uitkeringen in geld of in natura, toegekend aan huishoudens om de financiële lasten te verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, nabestaanden en werkloosheid).

Uitkeringen worden verdeeld in sociale uitkeringen in geld en sociale uitkeringen in natura.
Sociale uitkeringen in geld
Sociale uitkeringen in geld worden aan huishoudens toegekend om de financiële lasten te verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, nabestaanden en werkloosheid).

Bij de overheid bestaan de sociale uitkeringen in geld uit twee componenten:
- Uitkeringen wettelijke sociale verzekering in geld;
- Uitkeringen sociale voorziening in geld.
Totaal sociale uitkeringen in geld
Sociale uitkeringen in geld worden aan huishoudens toegekend om de financiële lasten te verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, nabestaanden en werkloosheid).

Bij de overheid bestaan de sociale uitkeringen in geld uit twee componenten:
- Uitkeringen wettelijke sociale verzekering in geld;
- Uitkeringen sociale voorziening in geld.
Uitkeringen wett. soc. verz. in geld
Uitkeringen wettelijke sociale verzekeringen in geld.
Uitkeringen in geld door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen op het gebied van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte, ouderdom en dergelijke. Voor de uitkeringen wettelijke sociale verzekering vindt een verplichte premiebetaling plaats.

Tot de genoemde uitkeringen behoren niet vergoedingen door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen van goedgekeurde uitgaven van huishoudens voor bepaalde goederen of diensten; deze worden gerekend tot de uitkeringen wettelijke sociale verzekering in natura.
Uitkeringen sociale voorziening in geld
Sociale uitkeringen van de centrale en de lokale overheid aan huishoudens, zonder de verplichting van premiebetaling. Hiertoe behoren onder andere de uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de zorgtoeslag.

Tot de genoemde uitkeringen behoren niet vergoedingen door de centrale en de lokale overheid aan huishoudens voor bepaalde goederen of diensten; deze worden gerekend tot de uitkeringen sociale voorziening in natura.
Sociale uitkeringen in natura
Afzonderlijke goederen en diensten die door de overheid in natura aan individuele huishoudens worden verstrekt.
Totaal sociale uitkeringen in natura
Afzonderlijke goederen en diensten die door overheidsinstellingen of instellingen zonder winstoogmerk in natura aan individuele huishoudens worden verstrekt.
Uitkeringen wett. soc. verz. in natura
Uitkeringen wettelijke sociale verzekeringen in natura.
Vergoedingen die wettelijke sociale verzekeringsinstellingen in het kader van sociale risico's en behoeften betalen voor goedgekeurde uitgaven van huishoudens voor bepaalde goederen of diensten.

Meestal gaat het om medische of tandheelkundige behandelingen, ziekenhuisaccommodatie, brillen of contactlenzen, medische hulpmiddelen of voorzieningen en soortgelijke goederen of diensten. De dienst wordt rechtstreeks, zonder vergoeding, aan de begunstigden verstrekt door marktproducenten (producenten wiens productie tegen economisch significante prijzen wordt verkocht).
Uitkeringen soc. voorziening in natura
Uitkeringen sociale voorziening in natura.
Overdrachten in natura aan huishoudens door overheidsinstellingen of instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Zij lijken op wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura, maar worden niet verstrekt in het kader van een sociale verzekeringsregeling.

Het gaat hierbij onder meer om sociale woningen, huisvestingstoelagen, kinderdagverblijven, beroepsopleiding en kortingen op vervoertarieven (mits er sprake is van een sociale functie). Als huishoudens zelf betalen, moeten deze uitgaven op de bedoelde uitkeringen in mindering worden gebracht.
Subsidies
Betalingen van de overheid en de Europese Unie (EU) aan producenten met het doel de prijzen van producten te verlagen, de werkgelegenheid in stand te houden of de productiefactoren redelijk te belonen.

Subsidies worden onderscheiden in productgebonden subsidies en niet-productgebonden subsidies.
Totaal subsidies
Betalingen van de overheid en de Europese Unie (EU) aan producenten met het doel de prijzen van producten te verlagen, de werkgelegenheid in stand te houden of de productiefactoren redelijk te belonen.

Subsidies worden onderscheiden in productgebonden subsidies en niet-productgebonden subsidies.
Productgebonden subsidies
Subsidies gerelateerd aan de waarde of aan de hoeveelheid van geproduceerde of ingevoerde producten. Ze worden uitgekeerd per eenheid geproduceerd of verhandeld product. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om subsidies voor het openbaar vervoer en subsidies voor onderzoek en innovatie.
Niet-productgebonden subsidies
Subsidies op productie die niet direct relateerbaar zijn aan de waarde of de hoeveelheid geproduceerde en verkochte producten. Het betreft bijvoorbeeld de loonsubsidies.
Inkomensoverdrachten
Alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler en niet dienen om langetermijnuitgaven van de ontvanger te financieren.
Totaal inkomensoverdrachten
Alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de betaler en niet dienen om langetermijnuitgaven van de ontvanger te financieren.
Inkomensoverdrachten binnen de overheid
Inkomensoverdrachten binnen de overheid omvatten overdrachten tussen de subsectoren van de overheid.
Inkomensoverdr. ivm internation. samenw.
Inkomensoverdrachten in verband met internationale samenwerking.
Alle overdrachten tussen de overheid en overheden of internationale organisaties in het buitenland met uitzondering van kapitaaloverdrachten en de De BTW- en BNI-afdrachten aan de EU. Deze worden in een aparte categorie 'Eigen middelen van de EU op basis van BTW en BNI' gerubriceerd.
Eigen middelen van de EU
Eigen middelen van de EU op basis van BTW en BNI.
Totaal Eigen middelen van de EU
Totaal Eigen middelen van de EU op basis van BTW en BNI.
BTW-afdrachten
Afdracht aan de Europese Unie berekend op basis van de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW).
BNI-afdrachten
Afdracht aan de Europese Unie berekend op basis van het Bruto Nationaal Inkomen.
Overige inkomensoverdrachten
Alle inkomensoverdrachten exclusief inkomensoverdrachten binnen de overheid en exclusief inkomensoverdrachten in verband met internationale samenwerking en exclusief de eigen middelen EU op basis van BTW en BNI. Hieronder vallen vooral inkomensoverdrachten aan huishoudens en aan instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
Kapitaaloverdrachten
Betaling waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt en die drukt op het vermogen van de betaler of dient om investeringen in vaste activa of andere langetermijnuitgaven van de ontvanger te financieren.

Er worden twee deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten.
Totaal kapitaaloverdrachten
Betaling waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt en die drukt op het vermogen van de betaler of dient om investeringen in vaste activa of andere langetermijnuitgaven van de ontvanger te financieren.

Er worden twee deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten.
Investeringsbijdragen
Kapitaaloverdrachten die bestemd zijn om geheel of gedeeltelijk de investeringen in vaste activa van andere eenheden te financieren.
Overige kapitaaloverdrachten
Kapitaaloverdrachten die niet het karakter hebben van een investeringsbijdrage.
Overige uitgaven
Tot de overige uitgaven worden gerekend:
- Betaalde belastingen op productie en invoer;
- Belastingen op inkomen en vermogen;
- Uitkeringen sociale verzekering rechtstreeks door werkgevers.
Totaal overige uitgaven
Tot de overige uitgaven worden gerekend:
- Betaalde belastingen op productie en invoer;
- Belastingen op inkomen en vermogen;
- Uitkeringen sociale verzekering rechtstreeks door werkgevers.
Belastingen op productie en invoer
Verplichte betalingen aan de overheid en de Europese Unie (EU) die verband houden met productie en invoer en met het gebruik van productiefactoren.
Belastingen op inkomen en vermogen
Belastingen op inkomen en vermogen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de overheid over het inkomen en vermogen van bedrijven, huishoudens en de overheid worden geheven.
Bij bedrijven gaat het met name om de vennootschapsbelasting en bij huishoudens om de loon- en inkomstenbelasting. De betaalde belastingen op inkomen en vermogen bij de sector overheid bestaat uit vennootschapsbelasting. In het verleden waren veel overheidsinstellingen vrijgesteld van de vennootschapsbelasting, maar vanaf 1 januari 2016 zijn veel overheidsinstellingen door een wetswijzing ook vennootschapsbelastingplichtig geworden.
Uitk.soc.verz. rechtstr. door werkgevers
Uitkeringen sociale verzekering rechtstreeks door werkgevers.
Uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers aan hun (voormalige) werknemers worden betaald zonder dat hierbij een sociaal verzekeringsfonds is betrokken, zoals:
- doorbetaling bij ziekte;
- wachtgelden voormalig overheidspersoneel;
- eigen pensioen militairen.

Omdat de rechtstreekse uitkeringen door werkgevers deel uitmaken van de loonkosten zijn zij in eerste instantie geregistreerd als beloning van werknemers (onderdeel sociale premies ten laste van werkgevers). De rechtstreekse uitkeringen worden echter ook gezien als sociale uitkeringen. De dubbeltelling die daardoor ontstaat wordt bij de inkomsten geneutraliseerd door de fictieve transactie 'toegerekende sociale premies'.
Overheidssaldo
Het saldo van de uitgaven en inkomsten. Bedrag dat aangeeft hoeveel een sector of land per saldo kan uitlenen dan wel moet lenen gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.
Totaal Overheidssaldo
Het saldo van de uitgaven en inkomsten. Bedrag dat aangeeft hoeveel een sector of land per saldo kan uitlenen dan wel moet lenen gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.
Overheidssaldo inkomsten
Inkomsten van de sector overheid.
Overheidssaldo uitgaven
Uitgaven van de sector overheid.
Exploitatiesaldo
Saldo van inkomsten en uitgaven, gecorrigeerd voor netto-investeringen en het saldo van aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.
Totaal exploitatiesaldo
Saldo van inkomsten en uitgaven, gecorrigeerd voor netto-investeringen en het saldo van aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.
Exploitatiesaldo overheidssaldo
Het saldo van de uitgaven en inkomsten. Bedrag dat aangeeft hoeveel een sector per saldo kan uitlenen dan wel moet lenen gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.

Dit saldo wordt in de financiële rekeningen gespecificeerd naar veranderingen in de verschillende typen van vorderingen en schulden.
Netto investeringen
Uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt, exclusief afschrijvingen.
Saldo aan- en verkopen van niet-...
Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa.
Bestaat voornamelijk uit transacties in grond. Het belangrijkste deel wordt gevormd door de verkopen van bouwrijp gemaakte grond door gemeentelijke grondbedrijven aan investeerders in gebouwen en woningen.

De waardering van de aan- en verkopen van grond is exclusief btw en overdrachtskosten; deze vormen een onderdeel van de investeringen in vaste activa.
Memorandumposten
Hieronder worden een aantal uitgaven- en ontvangstentransacties nader gespecificeerd. Omdat de indeling van memorandumposten afwijkt van de gebruikte indeling van inkomsten- en uitgaventransacties, worden deze hier afzonderlijk weergegeven.
Aardgasbaten
Aardgasbaten zijn inkomsten van het Rijk uit de aardgasvelden. Deze inkomsten bestaan uit verschillende componenten:
- concessierechten en dergelijke voor de exploitatie van de aardgasvelden;
- dividenduitkeringen van overheidsbedrijven die de aardgasvelden exploiteren;
- vennootschapsbelasting betaald door bedrijven die de aardgasvelden exploiteren.
Totaal aardgasbaten
Aardgasbaten zijn inkomsten van het Rijk uit de aardgasvelden. Deze inkomsten bestaan uit verschillende componenten:
- concessierechten en dergelijke voor de exploitatie van de aardgasvelden;
- dividenduitkeringen van overheidsbedrijven die de aardgasvelden exploiteren;
- vennootschapsbelasting betaald door bedrijven die de aardgasvelden exploiteren.
Dividenden
Dividenduitkeringen van overheidsbedrijven die de aardgasvelden exploiteren.
Inkomen uit grond en minerale reserves
Concessierechten en dergelijke voor de exploitatie van de aardgasvelden.
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting betaald door bedrijven die de aardgasvelden exploiteren.
Werkelijke rente-inkomsten
Inkomsten uit rente, toegerekend aan het tijdvak waarin de onderliggende vordering is ontstaan. Dit wijkt af van het begrip rente in de nationale rekeningen. In het begrip rente van de nationale rekeningen worden deze werkelijke rente-inkomsten gecorrigeerd voor toegerekende bankdiensten.
Werkelijke rente-uitgaven
Uitgaven aan rente, toegerekend aan het tijdvak waarin de onderliggende schuld is ontstaan. Dit wijkt af van het begrip rente in de nationale rekeningen. In het begrip rente van de nationale rekeningen worden deze werkelijke rente-uitgaven gecorrigeerd voor toegerekende bankdiensten.