Op jaarbasis

Op jaarbasis wil hier zeggen dat bij de uitkomst in een verslagkwartaal de uitkomsten over de voorafgaande drie kwartalen zijn opgeteld. Hierdoor kan beter vergeleken worden met de (beleidsrelevante) jaarcijfers.