Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Bewerk tabel

De fysieke aardgas- en aardoliereserves in deze tabel sluiten aan bij standen zoals opgenomen in het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland dat wordt samengesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2018 heeft een forse herwaardering van de fysieke gasvoorraden in het Groningenveld plaatsgevonden.

De reserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardgas en aardolie die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is. De beginstand van de reserves is 1 januari en de eindstand is 31 december. Definities en cijfers zijn conform het Petroleum Resource Management Systeem dat sinds 2013 door TNO wordt gehanteerd.
Vanwege aansluiting op conventies in de delfstoffenwinning wordt gesproken over reserves in plaats van voorraden zoals in het TNO rapport.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar in deze tabel zijn voorlopig, alle voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 26 augustus 2020:
De voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen jaarlijks in het najaar.

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Perioden AardgasreservesBeginstand (mld Sm³) AardgasreservesNieuwe vondsten (mld Sm³) AardgasreservesOnttrekking en overige mutaties (mld Sm³) AardgasreservesEindstand (mld Sm³) AardoliereservesBeginstand (mln Sm³) AardoliereservesNieuwe vondsten (mln Sm³) AardoliereservesOnttrekking en overige mutaties (mln Sm³) AardoliereservesEindstand (mln Sm³)
1990 1.865 33,0 215,0 2.113 68,0 0 -4,0 64,0
1995 1.997 15,0 -60,0 1.952 56,0 0 -6,0 50,0
2000 1.836 25,0 -84,0 1.777 32,0 0 -2,0 30,0
2005 1.572 15,0 -77,0 1.510 34,0 0 1,9 35,9
2010 1.390 5,2 -91,2 1.304 50,0 0 -4,3 45,7
2015 932 0,8 7,6 940 34,8 0 -3,3 31,5
2016 940 1,1 -59,2 882 31,5 0 -0,2 31,3
2017 882 5,2 -51,8 836 31,3 0 -2,7 28,6
2018 836 - -538,0 298 28,6 0 0,0 28,6
Bron: CBS, TNO
Verklaring van tekens