COPD-patiënten rapporteren vaak ook andere ziekten

Vrouw met ademhalingsproblemen
© Hollandse Hoogte
Mensen met de chronische longziekte COPD zeggen vaker dan gemiddeld één of meer andere chronische aandoeningen te hebben. Ook voelen zij zich bovengemiddeld vaak psychisch ongezond. Dat meldt CBS.

COPD vaker onder 50-plussers en vrouwen

Een op de twintig ondervraagden gaf in 2014/2015 aan COPD, chronische bronchitis of longemfyseem te hebben of te hebben gehad in het voorafgaande jaar. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête. COPD komt het meeste voor bij 50-plussers. Vrouwen gaven iets vaker aan dat ze deze chronische longaandoening hadden; het ging hierbij om ruim 5 procent, tegen ruim 4 procent bij mannen.

Percentage mensen met COPD naar leeftijd, 2014/2015
Percentage mensen met COPD naar leeftijd, 2014/2015
 Met COPD
0 t/m 3 jaar1,16
4 t/m 11 jaar1,07
12 t/m 15 jaar0,92
16 t/m 19 jaar0,91
20 t/m 29 jaar1,99
30 t/m 39 jaar2,18
40 t/m 49 jaar3,48
50 t/m 54 jaar6,18
55 t/m 64 jaar7,89
65 t/m 74 jaar9,74
75 jaar of ouder12,5

Andere chronische aandoeningen

Mensen met COPD gaven vaker aan nog een of meer andere chronische aandoeningen te hebben (acht op de tien) dan mensen zonder deze longziekte (bijna vijf op de tien). Als rekening gehouden wordt met verschillen in geslacht, leeftijd, herkomst en inkomen tussen mensen met en zonder COPD, zijn deze verschillen wat kleiner.

Psychische klachten en gezondheid

Wie COPD heeft, ervaart ook vaker psychische klachten. Twee op de tien mensen met deze chronische ziekte voelde zich psychisch ongezond. Die verhouding verandert nauwelijks als rekening gehouden wordt met bovengenoemde verschillen in achtergrondkenmerken.

Gezondheid en chronische aandoeningen van mensen zonder en met COPD, 2014-2015
Gezondheid en chronische aandoeningen van mensen zonder en met COPD, 2014-2015
 Minder dan goed ervaren gezondheidPsychisch ongezondAndere chronische aandoening
Wel COPD612384
Geen COPD181049

 
Zes op de tien mensen met COPD noemden hun gezondheid minder dan goed, tegenover bijna twee op de tien mensen zonder deze aandoening. Een deel van dit verschil is toe te schrijven aan verschillen in de achtergrondkenmerken.

Hoe vaak rapporteren mensen dat ze aan astma lijden in Nederland? Komt COPD vaker voor bij mensen met een laag inkomen? Zijn er relaties tussen astma en leefstijl en COPD en leefstijl? Gaan mensen met astma en COPD vaker naar de huisarts en specialist? Worden mensen met astma of COPD vaker opgenomen in het ziekenhuis? Lees het in Astma en COPD in cijfers.