Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:COPD
13 resultaten voor keyword:COPD

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Zelfvertrouwen meisjes met astma of eczeem lager

Kinderen met astma of eczeem kunnen daar op verschillende vlakken, zowel fysiek als psychosociaal last van hebben

Artikelen

COPD-patiënten rapporteren vaak ook andere ziekten

Mensen met COPD zeggen vaker dan gemiddeld één of meer andere chronische aandoeningen te hebben.

Artikelen

Bevolkingstrends: Astma en COPD in beeld

Mensen met astma of COPD voelen zich minder gezond en kampen vaak met andere chronische aandoeningen.

Artikelen

Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. De introductie van het...

Artikelen

Verschil ziekenhuisopnamen mannen en vrouwen voor COPD verdwenen

In 1995 kwamen meer mannen dan vrouwen in het ziekenhuis terecht voor chronische longziekten (COPD). Sindsdien is dit verschil geleidelijk afgenomen en inmiddels verdwenen.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: model en veronderstellingen betreffende de sterfte

Dit artikel beschrijft het model dat voor de sterfteprognose wordt gebruikt. Verder worden veronderstellingen met betrekking tot geselecteerde doodsoorzaken en de uitkomsten van de prognose voor de...

Artikelen

Tempo vergrijzing loopt op

Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen. In de periode 2011-2015 komen er een half miljoen 65-plussers bij

Artikelen

Ziektes komen vaak niet alleen

Chronische ziektes komen vaak tegelijk voor met andere langdurige aandoeningen, zeker op hogere leeftijd. Mensen met chronische gewrichtsontsteking hebben zelfs bijna altijd nog minstens één andere...

Artikelen

Eén op de vijf kinderen heeft chronische ziekte

In Nederland is 1 van de 5 kinderen van 4 tot 12 jaar langdurig ziek. Astma en chronische bronchitis komen het vaakst voor.

Artikelen
Artikelen

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2005

Artikelen
Artikelen