Gezondheid

Aan de respondenten werd gevraagd: Hoe is over het algemeen uw gezondheid/de gezondheid van uw kind?’ De antwoordcategorieën op deze vraag zijn: ’zeer goed’, ’goed’, ’gaat wel’, ’slecht ’en ’zeer slecht’.