Psychisch ongezond

Om een indicatie te krijgen van de psychische gezondheid is gebruik gemaakt van de Mental Health Inventory (MHI). De 'Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5' is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische gezondheid, bestaande uit 5 vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. Gevraagd is:

1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?

Op basis van scores die zijn toegekend aan de mogelijke antwoordcategorieën (voortdurend-meestal-vaak-soms-zelden-nooit) kan per persoon een somscore berekend worden die ligt tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond). Van personen van 12 jaar of ouder die minder dan 60 scoren op de MHI wordt gezegd dat zij psychisch ongezond zijn.