Psychisch ongezond

Om een indicatie te krijgen van de psychische gezondheid is gebruik gemaakt van de Mental Health Inventory (MHI). De 'Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5' is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische gezondheid, bestaande uit 5 vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. Gevraagd is:

1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?

Op basis van scores die zijn toegekend aan de mogelijke antwoordcategorieën (voortdurend-meestal-vaak-soms-zelden-nooit) kan per persoon een somscore berekend worden die ligt tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond). Van personen van 12 jaar of ouder die minder dan 60 scoren op de MHI wordt gezegd dat zij psychisch ongezond zijn.

Terug naar artikel