Chronische aandoeningen

Om de relatie tussen COPD en andere chronische aandoeningen te onderzoeken, is een variabele “minstens 1 andere chronische ziekte” geconstrueerd. Iemand valt in die categorie als hij/zij aangeeft minstens 1 van de volgende chronische aandoeningen te hebben of te hebben gehad in het afgelopen jaar: suikerziekte, beroerte, hartinfarct, kanker, migraine, hartaandoening, darmstoornissen, gewrichtsontsteking, gewrichtsslijtage, rugaandoening en hoge bloeddruk.