Aantal boerderijen in Flevoland daalt minder snel dan elders

De dertigjarige provincie Flevoland speelt nog steeds een belangrijke rol in de Nederlandse landbouw. Het aantal landbouwbedrijven is er sinds 1986 met dertig procent veel minder hard gekrompen dan in de rest van Nederland, waar ruim de helft is gestopt. De boerderijen in Flevoland zijn groter en hebben een hogere opbrengst dan in de rest van Nederland, zo blijkt uit cijfers van CBS.

Akkerbouw nog steeds belangrijk

Flevoland is nog net zo belangrijk voor de Nederlandse akkerbouw als dertig jaar geleden, bij de officiële start van de provincie in 1986. Nog steeds is 12 procent van de Nederlandse akkerbouw in Flevoland gevestigd en is 21 procent van het areaal pootaardappelen hier te vinden. Ook bevindt net als toen 4,8 procent van de landbouwgrond zich in deze provincie. Flevoland is goed voor 3,5 procent van de omzet in de landbouw.

Grotere akkerbouwbedrijven

De akkerbouwbedrijven in Flevoland zijn groter dan in de rest van het land. Een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Flevoland omvat 50 hectare, tegenover 39 hectare elders in Nederland. Ook zijn de opbrengsten in Flevoland hoger. Zo haalde een akkerbouwer uit Flevoland per hectare gemiddeld 95 ton suikerbieten uit de grond in 2014, zijn collega’s in de rest van Nederland 82 ton. Ook de opbrengst van consumptieaardappelen is met 53 ton hoger dan de 51 ton elders.

Gemiddeld areaal cultuurgrond per landbouwbedrijf

Minder landbouwgrond, meer grasland

Het areaal landbouwgrond in de jongste provincie is ongeveer tien procent lager dan in 1986. Dertig jaar geleden bestond de provincie voor 99 duizend hectare uit landbouwgrond, nu is dat 88 duizend hectare. De afname loopt gelijk op met die in de rest van het land. Tegen de landelijke ontwikkelingen in is het areaal grasland in de jubilerende provincie juist gegroeid. In Nederland nam het areaal met 15 procent af, terwijl het in Flevoland met 3 procent toenam.

Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf

Meer melkkoeien, minder melkveehouders

Hoewel Flevoland bekend staat als de provincie van de akkerbouw, neemt het belang van de melkveehouderij toe. Dertig jaar geleden bevond 1,2 procent van de Nederlandse melkkoeien zich in Flevoland. Inmiddels is dat toegenomen tot 2,5 procent. Het aantal melkkoeien in Nederland is de laatste dertig jaar met 30 procent afgenomen, in Flevoland nam het aantal juist toe met 6 procent.

Tegelijkertijd daalde het aantal melkveehouderijen, maar wel minder hard dan in het overige deel van het land. Vorig jaar waren er in Flevoland 269 bedrijven actief waar melkkoeien werden gehouden, 35 procent minder dan de 411 dertig jaar geleden. In de rest van Nederland was de daling 66 procent.

De melkveebedrijven in Flevoland zijn ook groter dan elders. Een doorsnee bedrijf in Nederland telt 85 koeien, in Flevoland zijn dat er 121.