Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers van 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2020: de voorlopige cijfers van 2020 voor akkerbouw, tuinbouw open, en grasland en groenvoedergewassen zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 november 2019: naar aanleiding van verbetering van de afleidingsregels voor pluimvee zijn de cijfers van 2018 herzien.
Daarbij zijn tevens de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers van het lopende jaar. De definitieve cijfers komen drie maanden later.
De opengrondsgewassen (akkerbouw, tuinbouw open grond , grasland en voedergewassen) worden dit jaar voor het eerst al eind september gepubliceerd.

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) OppervlakteCultuurgrondCultuurgrond, totaal (are) OppervlakteCultuurgrondAkkerbouw (are) OppervlakteCultuurgrondTuinbouw open grond (are) OppervlakteCultuurgrondTuinbouw onder glas (are) OppervlakteCultuurgrondGrasland en groenvoedergewassen (are) OppervlakteNiet-cultuurgrondNiet-cultuurgrond, totaal (are) Aantal bedrijvenCultuurgrondCultuurgrond, totaal (aantal) Aantal bedrijvenCultuurgrondAkkerbouw (aantal) Aantal bedrijvenCultuurgrondTuinbouw open grond (aantal) Aantal bedrijvenCultuurgrondTuinbouw onder glas (aantal) Aantal bedrijvenCultuurgrondGrasland en groenvoedergewassen (aantal) Aantal bedrijvenNiet-cultuurgrondNiet-cultuurgrond, totaal (aantal) OppervlakteAardappelenAardappelen, totaal (are) OppervlakteGranenGranen, totaal (are) Aantal bedrijvenAardappelenAardappelen, totaal (aantal) Aantal bedrijvenGranenGranen, totaal (aantal) OppervlakteBloembollen en -knollenBloembollen en -knollen, totaal (are) OppervlakteBloembollen en -knollenHyacinten (are) Aantal dierenRundveeMelk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Aantal dierenGeitenGeiten, totaal (aantal) GraasdierenAantal bedrijvenGraasdieren, totaal (aantal) Aantal bedrijvenSchapenSchapen, totaal (aantal)
2000 Nederland 97.389 197.550.427 63.443.967 8.106.079 1.052.088 124.948.293 15.187.102 95.944 35.872 16.588 11.070 72.085 68.006 18.016.160 22.574.767 15.267 22.665 2.251.266 112.958 1.504.076 178.571 60.168 17.574
2005 Nederland 81.750 193.769.503 60.405.424 8.139.184 1.053.966 124.170.929 13.464.321 80.231 26.479 12.969 8.602 60.203 59.706 15.578.061 22.328.734 10.458 18.682 2.298.728 126.044 1.433.202 291.891 51.100 14.360
2010 Nederland 72.324 187.231.940 54.207.080 8.707.297 1.030.749 123.286.814 14.627.654 70.627 20.964 11.037 5.782 56.272 63.871 15.826.994 21.876.353 9.334 14.992 2.334.701 138.175 1.478.635 352.828 45.858 12.871
2017 Nederland 54.849 181.858.809 50.914.706 9.352.441 907.949 120.683.713 . 53.458 17.964 9.874 3.476 44.440 . 16.267.142 16.407.763 9.746 11.018 2.667.592 141.877 1.693.804 532.872 33.075 8.434
2018 Nederland 53.910 182.236.648 51.594.599 9.432.919 898.969 120.310.161 . 52.475 18.188 9.604 3.184 43.931 . 16.496.930 16.756.151 9.630 11.281 2.755.866 135.334 1.621.914 587.856 32.397 8.398
2019 Nederland 53.233 181.631.846 53.193.315 9.314.662 969.262 118.154.607 . 51.826 18.732 9.538 3.480 42.974 . 16.752.333 17.978.476 9.719 12.024 2.721.684 139.418 1.577.964 614.645 31.611 8.368
2020* Nederland . . 52.685.060 9.310.827 . 118.443.045 . . 18.669 9.548 . 42.508 . 16.561.433 17.356.482 9.548 11.990 2.705.184 143.163 . . . .
2000 Zuid-Holland (PV) 11.239 14.549.675 4.482.446 1.088.549 590.040 8.388.640 1.054.840 11.192 2.804 3.106 5.288 4.867 7.662 1.272.142 1.559.006 1.182 1.283 277.976 52.650 103.345 5.907 4.115 2.321
2005 Zuid-Holland (PV) 8.822 14.222.945 4.282.779 927.100 561.451 8.451.615 920.140 8.774 1.443 2.266 3.931 3.759 6.072 1.012.929 1.677.644 769 1.115 314.587 52.049 96.622 10.542 3.384 1.922
2010 Zuid-Holland (PV) 7.246 13.415.957 3.939.638 833.219 529.677 8.113.423 1.021.443 7.140 1.275 1.717 2.583 3.647 6.080 1.104.868 1.678.567 670 968 331.021 60.112 95.675 13.973 3.265 1.776
2017 Zuid-Holland (PV) 4.866 12.511.105 3.602.000 752.458 453.470 7.703.177 . 4.818 986 1.165 1.531 2.734 . 1.044.869 1.278.576 612 705 310.396 49.400 104.930 17.651 2.241 1.185
2018 Zuid-Holland (PV) 4.661 12.556.554 3.548.654 754.353 437.513 7.816.034 . 4.606 991 1.034 1.382 2.707 . 1.014.864 1.237.952 588 694 325.177 48.108 101.865 21.761 2.211 1.167
2019 Zuid-Holland (PV) 4.393 11.657.451 3.502.713 722.797 459.236 6.972.705 . 4.353 965 964 1.481 2.429 . 1.034.007 1.230.848 585 668 330.827 45.096 90.715 23.720 1.981 1.066
2020* Zuid-Holland (PV) . . 3.441.761 749.536 . 7.013.925 . . 954 989 . 2.409 . 1.006.650 1.185.159 585 654 332.496 46.381 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens