Zoekresultaten

71 resultaten voor keyword:veehouderij
71 resultaten voor keyword:veehouderij

Pagina 1 van 3

Meer koeien in de wei ondanks schaalvergroting

In 2013 liepen bijna 1,1 miljoen melkkoeien in de wei en dat waren er ruim 40 duizend meer dan een jaar eerder. Net als in 2012 werd hiermee 70 procent van de melkkoeien de wei in gestuurd terwijl...

Artikelen
Artikelen

Hoeveel koeien grazen er in de wei?

Hoeveel hoeveel melkkoeien staan er tijdens het weideseizoen van 2020 in de wei en hoe lang?

Cijfers

Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee

Cultuurgrond en aantal melkkoeien op bedrijven met melkvee, 2011 tot 2021

Cijfers

Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021

Veehouderijbedrijven met meerdere locaties en gemiddeld aantal dieren per locatie, 2019 – 2021.

Cijfers

Meer boeren met veel eigen grond

In 2016 hadden ruim 12 duizend boeren 30 ha of meer cultuurgrond in eigendom, 22 procent van alle boeren

Artikelen

Monitor fosfaatreductiepakket

Monitor fosfaatreductiepakket, 1 april 2017

Cijfers

Voor het eerst in 9 jaar meer blijvend grasland

Areaal blijvend grasland is in 2015 gestegen.

Artikelen

Land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten per gemeente

Maatwerktabel met het aantal land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten in Nederland (totaal) en per gemeente.

Cijfers

Vrouwelijke gezinsarbeidskrachten in de landbouw

Maatwerktabel met agrarische familiebedrijven met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten.

Cijfers

Veranderingen biggen per gemeente, 2011 - 2016

Maatwerktabel met bedrijven met biggen van 2000-2016.

Cijfers

Aantal landbouwbedrijven met graan 2011 - 2016

Maatwerktabel met per gemeente het aantal land- en tuinbouwbedrijven met graan in Nederland, in 2011 en 2016.

Cijfers

Aantal bedrijven met 5000 of meer varkens 2011-2016

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met 5000 of meer varkens, 2016 vergeleken met 2011

Cijfers

Bedrijfsopvolging land- en tuinbouw, 2016

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben naar provincie en bedrijfstype.

Cijfers

Meewerkende vrouwelijke familieleden in de landbouw

Maatwerktabel over meewerkende vrouwelijke familieleden op bedrijven in de land- en tuinbouw.

Cijfers

Land- en tuinbouwbedrijven met eigen cultuurgrond

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met cultuurgrond in eigendom naar sector of provincie.

Cijfers

Aantal bedrijven met biggen 2011-2016

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met biggen, 2016 vergeleken met 2011

Cijfers

Schapenbedrijven: laatste jaren weer opwaartse trend

Vanaf 2000 is het aantal schapenbedrijven met 39 procent gedaald tot 2,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Varkensbedrijven hebben het vaakst meerdere locaties

Over het algemeen is het aantal veehouderijen met dieren op meerdere locaties de laatste jaren nauwelijks gewijzigd. Dit blijkt uit de definitieve Landbouwtelling 2021.

Artikelen

Fosfaatproductie dierlijke mest onder fosfaatplafond

De fosfaatproductie in dierlijke mest kwam in 2017 onder het door de EU vastgestelde fosfaatplafond

Artikelen

Opnieuw meer melkkoeien in de wei

Voor het tweede jaar op rij is het percentage melkkoeien in de wei toegenomen. In 2018 kwam 71 procent van de melkkoeien in de wei, tegen 65 procent in 2016. Het percentage bedrijven dat kiest voor...

Artikelen

Opnieuw stijging van het aantal melkgeiten in Nederland

Het aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen.

Artikelen

Besparingen op gebruik van grond- en leidingwater

In de periode 1990-2009 is het gebruik van leidingwater door huishoudens in Nederland vrijwel onveranderd gebleven, ondanks de groei van de bevolking.

Artikelen
Artikelen
Artikelen