Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:akkerbouwgewassen
65 resultaten voor keyword:akkerbouwgewassen

Pagina 1 van 3

Bedrijven met pootaardappelen naar grootteklasse, 2023

In deze tabel wordt het aantal landbouwbedrijven met pootaardappelen naar grootteklasse areaal weergegeven voor het jaar 2023

Cijfers

Een kwart minder tarwe geteeld in 2024

In 2024 telen Nederlandse akkerbouwers op ruim 97 duizend hectare tarwe.

Artikelen

Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2023

Aantal bedrijven met zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten) en areaal per gemeente voor het jaar 2023.

Cijfers

Meer zaaiuien geoogst, minder aardappelen

Wat was de opbrengst van akkerbouwgewassen volgens de definitieve oogstraming 2023?

Artikelen

Opbrengst zaaiuien en consumptieaardappelen vergelijkbaar met vorig jaar

De bruto-opbrengst per hectare van zaaiuien is in 2023 7,4 procent lager dan in 2022. Ook de hectare-opbrengst van suikerbieten is 3,9 procent lager

Artikelen

Areaal akkerbouw met 3 procent gegroeid

Het akkerbouwareaal is in 2023 met 14,4 duizend hectare toegenomen tot 549 duizend hectare. Het areaal tarwe nam het sterkst toe, maar ook zaaiuien en peulvruchten werden meer geteeld dan in 2022....

Artikelen

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Uienteelt verspreidt zich over Nederland

De teelt van zaaiuien is steeds vaker te vinden buiten de provincies Zeeland en Flevoland, waar de uienteelt aan het begin van deze eeuw voornamelijk plaatsvond.

Artikelen

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Mutaties van definitieve oogstraming akkerbouw en voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen verschil voorlopige- en definitieve oogstraming

Cijfers

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Bedrijven met 3000 euro SO (Standaard Opbrengst), gewassen, dieren in de gangbare en biologische landbouw, per activiteit, landbouwmethode, regio

Cijfers

Bruto-opbrengst zaai-uien met 17,2 procent afgenomen

De bruto-opbrengst zaai-uien is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 17 procent afgenomen.

Artikelen

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak.

Cijfers

Oogst zaai-uien met 17 procent afgenomen

De bruto-opbrengst van zaai-uien is in 2022 naar verwachting 17,4 procent lager dan in 2021. De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen is naar verwachting 19,4 procent hoger dan vorig jaar en van...

Artikelen

Teelt eiwitrijke gewassen iets toegenomen

De teelt van eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2022 iets toegenomen.

Artikelen

Gebruik gewasbeschermingsmiddel landbouw;werkzame stof,toepassing,2012-2016

Oppervlakte met gewasbescherming, Gebruik middelen, Jaardosering per ha werkzame stoffen, toepassingsgroepen, gewassen

Cijfers

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen landbouw; gewas en toepassing, 2012-2016

Oppervlakten met gewasbescherming, Gebruik middelen, Jaardosering gewas, teeltsector, toepassing

Cijfers

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016

Oppervlakten met bestrijders, Ingezette bio bestrijders, Jaardosering gewas, teeltsector, groepen bestrijders, jaardosering

Cijfers

Areaal akkerbouw met 2 procent gegroeid

Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare

Artikelen

Areaal akkerbouw in 2021 licht toegenomen

Areaal akkerbouw in 2021 529 duizend hectare (+1,8 duizend ha). Het areaal met zaaiuien nam toe, gerst en aardappelen zijn minder geteeld.

Artikelen

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 2012-2016

Oppervlakten met mechanische - en overige bestrijdingen, Percentages Mechanische bestrijding naar groep, gewassen, teeltsectoren

Cijfers

Bruto-opbrengst zaaiuien met 4 procent gedaald

De bruto-opbrengst zaaiuien is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 4 procent gedaald.

Artikelen

Bruto opbrengst zaaiuien met 1,4 procent gedaald

olgens de voorlopige oogstraming ligt de bruto-opbrengst van zaaiuien in 2020 naar verwachting ruim een procent lager dan in 2019.

Artikelen

Import sojabonen uit Brazilië 40 procent hoger

In de eerste zes maanden van 2020 heeft Nederland 1,6 miljard kilogram sojabonen uit Brazilië ingevoerd. Dat is 40 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2019.

Artikelen

Nederland teelt minder eiwitgewassen

De teelt van eiwitgewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2020 afgenomen.

Artikelen