Zoekresultaten

85 resultaten voor keyword:akkerbouw
85 resultaten voor keyword:akkerbouw

Pagina 1 van 4

Aardappelteelt steeds groter aandeel in de akkerbouw

In 2011 werd bijna 160 duizend hectare akkerland gebruikt voor de teelt van aardappelen. Dit was ruim duizend hectare meer dan in 2010. Ook nam het aandeel aardappelteelt in de akkerbouw verder toe.

Artikelen
Artikelen

Voorlopige oogstraming aantal akkerbouwgewassen, 2019*

Hoe groot is de verwachte oogst van een aantal akkerbouwgewassen in 2019?

Cijfers

Teeltoppervlakte akkerbouwgewassen, 2015 en 2016*

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen in 2016.

Cijfers
Artikelen

Akkerbouwbedrijven: fors hogere opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 16 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Daling aardappeloogst valt mee

De daling van de opbrengst van consumptie- en pootaardappelen is in 2006 beperkt gebleven tot 3 procent ten opzichte van 2005.

Artikelen
Artikelen

Iets minder maïs

In 2009 werd op 270 duizend hectare maïs verbouwd. Dit is bijna 2 procent minder dan in 2008. Het snijmaïsareaal bleef met 240 duizend hectare vrijwel onveranderd. De oppervlakte korrelmaïs daalde...

Artikelen
Artikelen

Akkerbouwbedrijven: meer hectares per arbeidskracht

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 18 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de akkerbouwbedrijven 464 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 3,6...

Artikelen

Exportwaarde uien 2005-2015

Exportwaarde uien in de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015 naar land van bestemming.

Cijfers

2011-voorlopige-cijfers-akkerbouwareaal-2011

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen op basis van grofweg 65 procent van de respons op de Landbouwtelling 2011.

Cijfers

Veranderingen bouwplan opengrondgewassen, 2011 en 2016

Maatwerktabel met de veranderingen in het bouwplan van bedrijven met opengrondgewassen tussen 2011 en 2016.

Cijfers

Meer boeren met veel eigen grond

In 2016 hadden ruim 12 duizend boeren 30 ha of meer cultuurgrond in eigendom, 22 procent van alle boeren

Artikelen

Oppervlakte asperges per gemeente, 2019*

Oppervlakte asperges per gemeente in 2019.

Cijfers

Bedrijven met akkerbouw per grootteklasse, 2000-2018*

Bedrijven met akkerbouw naar grootteklasse van het akkerbouwareaal

Cijfers

Gemeenten met hoogste percentage akkerbouw, 2016

Percentage areaal akkerbouw per gemeente in 2016

Cijfers

Minder suikerbieten, meer pootaardappelen

Er worden in 2015 minder suikerbieten, consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen, zomertarwe en korrelmaïs verbouwd. De arealen van pootaardappelen, zaaiuien, wintertarwe en gerst nemen toe.

Artikelen

Akkerbouwbedrijven forse stijging gemiddelde opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 16 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Oogstraming 2019

De opbrengst zaai-uien is in 2019 naar verwachting 65 procent hoger dan in het relatief droge oogstjaar 2018 en ligt daarmee weer op het niveau van 2017

Artikelen

Wijnboeren leveren vaakst direct aan consument

Van de Nederlandse landbouwbedrijven leveren wijngaardbedrijven hun producten het vaakst (69 procent) rechtstreeks of via één tussenschakel aan de consument.

Artikelen

Oogst suikerbieten Europa pakt lager uit

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

Artikelen

Oogstraming 2018

Deze voorlopige ramingen vormen een van de grondslagen voor de Landbouwrekeningen

Artikelen