Aantal bijstandsgerechtigden voor het eerst in 6 jaar stabiel

© ANP

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen halfjaar niet verder toegenomen. Eind september 2015 waren er 442 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, net zoveel als een half jaar eerder. Tot begin 2015 is het aantal bijstandsgerechtigden gedurende ruim zes jaar lang bijna voortdurend toegenomen, in totaal met 138 duizend. Dat meldt CBS.

Hoewel het totaalaantal bijstandsgerechtigden stabiel bleef, traden er wel verschuivingen binnen leeftijdsgroepen op. Het aantal mensen onder de 45 jaar met een bijstandsuitkering daalde tussen maart en september met ruim 3 000 personen, terwijl het aantal 45-plussers in de bijstand juist met ongeveer hetzelfde aantal is toegenomen.

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal jongeren in bijstand neemt af

Jongeren profiteren eerder van het stijgende aanbod van banen dan ouderen. Ten opzichte van oudere bijstandsontvangers hebben ze meer kans de uitkering te verruilen voor een baan. Dit zorgt ervoor dat het aantal jongeren met bijstand aan het afnemen is, terwijl het aantal oudere bijstandontvangers nog steeds toeneemt.

Personen met een bijstandsuitkering

Op jaarbasis nog wel een stijging

Ten opzichte van een jaar geleden zitten er nog wel meer mensen in de bijstand. Eind september 2015 lag het aantal personen met bijstand 3 à 4 procent hoger dan een jaar eerder. In 2014 was de jaar-op-jaargroei nog gemiddeld 6,4 procent.

Personen met een bijstandsuitkering, %-mutatie t.o.v. een jaar eerder

Minderheid stroomt bijstand in vanuit WW of baan

In 2014 zijn in totaal 150 duizend personen de bijstand ingestroomd. Daarvan was de helft tussen de 27 en 45 jaar. Ongeveer 38 000 instromers waren jonger. Eveneens 38 000 personen waren tussen de 45 en de AOW-leeftijd.

Een deel van de instromers had voorafgaand aan de bijstand een baan of WW-uitkering, respectievelijk 20 en 17 procent. Jongeren tot 27 jaar stromen minder vaak in vanuit de WW (11 procent) en vaker vanuit een baan (24 procent). Bij jongeren is het arbeidsverleden vaak te kort om na het verlies van een baan in aanmerking te komen voor WW. Zij komen daardoor eerder in de bijstand.

Het merendeel van de instromers is om andere redenen aangewezen op bijstand. Het zijn bijvoorbeeld mensen die zijn gescheiden van hun partner, immigranten en ex-gevangenen. Daarnaast stromen er mensen in de bijstand die afhankelijk waren van het inkomen van hun partner, die bijvoorbeeld zijn baan heeft verloren of uit de WW is gegaan.

Herkomst instromers in de bijstand

Vier op de tien bijstandsverlaters vindt baan

In 2014 hebben 123 duizend personen de bijstand verlaten. Iets meer dan 40 procent daarvan stroomde door naar een baan. De kans op werk na de bijstand is sterk afhankelijk van de leeftijd. Bijna de helft van de bijstandsverlaters tot 45 jaar vindt een baan. Onder de 45-plussers die de bijstand uitgaan gaat het om niet meer dan een derde.

Het grootste deel van de ex-bijstandsontvangers stroomt niet door naar werk. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die naar het buitenland verhuizen, aan een studie beginnen of gaan samenwonen. Mensen kunnen ook het recht op bijstand verliezen omdat hun partner werk vindt.