Beeld economie verandert nauwelijks

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle seinen die bepalend zijn voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. Bijna alle indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van oktober 2015 doen het beter dan hun langjarige trend. Het beeld van de conjunctuur verschilt niet veel met dat van vorige maand.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de 15 indicatoren in de Conjunctuurklok)

Producenten en consumenten positief

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie nam in oktober af, maar positief gestemde ondernemers hebben nog steeds de overhand. Het vertrouwen van consumenten nam behoorlijk toe. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)

Investeringen, consumptie huishoudens en export goederen groeien

De investeringen zijn in augustus opnieuw aanzienlijk gegroeid. Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was ruim 13 procent groter dan in augustus 2014. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in woningen, infrastructuur, personenauto’s en machines.

Ook de export van goederen groeide sterk. Het volume van de export van goederen was 5,4 procent groter dan in augustus 2014. De stijging is de grootste sinds februari. In augustus groeide vooral de export van aardolie- en metaalproducten. Verder groeide zowel de uitvoer van Nederlands producten als de wederuitvoer.

Consumenten hebben in augustus 1,4 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in augustus 2014. De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen groeiden het sterkst.

Kleine krimp productie industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,6 procent lager dan een jaar eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan de productiedaling in de machine-industrie. De productie van de industrie wordt overigens nog steeds negatief beïnvloed door het sluiten van een fabriek in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productie van de industrie gegroeid zijn.

Laagste aantal faillissementen in 7 jaar

In september 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, iets minder faillissementen uitgesproken dan een maand eerder. Het aantal staat op het laagste niveau sinds oktober 2008.

Daling werkloosheid stokt

Aan de daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet is in de afgelopen drie maanden een eind gekomen. Het aantal werklozen kwam in september uit op 609 duizend. Daarmee was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, net als in juli en augustus.

Van de kwartaalindicatoren is deze maand geen nieuwe informatie beschikbaar

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het tweede kwartaal met 29 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. In vergelijking met een jaar eerder waren er 93 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Het aantal openstaande vacatures in Nederland steeg in het tweede kwartaal met 6 duizend.

Het totale aantal uitzenduren neemt al sinds begin 2013 toe. De toename in het tweede kwartaal was de grootste in bijna 5 jaar. Zowel het aantal langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling als het aantal kortdurende contracten is weer toegenomen.

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd)

Economie groeit door, ondanks krimp aardgasproductie

Uit de tweede berekening op 23 september bleek dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2015 voor de vijfde keer achtereen is gegroeid. De groei kwam uit op 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De economie is terug op het niveau van voor de crisis die in de tweede helft van 2008 uitbrak.

De sterk gedaalde aardgaswinning drukte het groeicijfer in het tweede kwartaal. De Nederlandse regering draaide de gaskraan gedeeltelijk dicht om het risico van aardbevingen in Groningen te verkleinen.

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2014 is de omvang van de Nederlandse economie 1,8 procent groter.

Vrijdag 13 november 2015 komt het CBS met de eerste berekening van de economische groei en het aantal banen in het derde kwartaal van 2015.