Producenten industrie minder positief

© ANP

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in oktober afgenomen ten opzichte van september, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,8 in september naar 2,4 in oktober. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief zijn over hun orderportefeuille en hun voorraden.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt echter nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.
 

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Industrie minder positief over orderportefeuille en voorraden

Producenten in de industrie zijn in oktober minder positief over hun voorraden gereed product en hun orderportefeuille. Over de productie in de komende drie maanden zijn ze echter positiever dan in september.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Bezettingsgraad industrie blijft gelijk

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het vierde kwartaal 2015 uitgekomen op 82,3 procent. Dat is hetzelfde percentage als vorig kwartaal. De bezettingsgraad van 82,3 procent is de hoogste sinds het uitbreken van de crisis eind 2008. In het tweede kwartaal van 2013 bereikte de bezetting van de  beschikbare productiecapaciteit een dieptepunt met 75,6 procent.

Bezettingsgraad industrie, begin kwartaal

Industrie produceerde in augustus minder dan jaar eerder

Een paar weken geleden meldde CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in augustus 0,6 procent lager lag dan in augustus 2014. Dat is vooral toe te schrijven aan de productiedaling in de machine-industrie. Daarnaast wordt de productie van de industrie nog steeds negatief beïnvloed door het sluiten van een fabriek in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productie van de industrie waarschijnlijk wel gegroeid zijn.