Laagste aantal faillissementen in 7 jaar

© ANP

In september 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 faillissementen minder uitgesproken dan in augustus, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt aan.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd

Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom gekeken naar de voor zittingsdagen gecorrigeerde reeks. September had 5 zittingsdagen, terwijl augustus 4 zittingsdagen had.

In september 2015 lag het zittingsdaggecorrigeerde aantal op het laagste niveau sinds oktober 2008. Het aantal faillissementen piekte in mei 2013, daarna is er sprake van een dalende trend.

Meeste faillissementen in handel

Er zijn 367 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in september 2015 failliet verklaard. Daarmee komt het aantal faillissementen in de eerste 9 maanden van 2015 uit op 4.020. Dat is ruim 21 procent minder dan in dezelfde periode van 2014.

De meeste faillissementen in september zijn uitgesproken in de handel, namelijk 77. Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 54. De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn de meeste bedrijven failliet verklaard in de bouwnijverheid (43).

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak, september 2015

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.