Industrie produceert in augustus minder dan jaar eerder

© Roger Dohmen

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,6 procent lager dan in augustus 2014, maakt CBS bekend. Dat is vooral toe te schrijven aan de productiedaling in de machine-industrie. De productie van de industrie wordt overigens nog steeds negatief beïnvloed door het sluiten van een fabriek in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productie van de industrie waarschijnlijk wel gegroeid zijn.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Transportmiddelenindustrie produceerde aanzienlijk meer, machine-industrie fors minder

De productie van de transportmiddelenindustrie was ruim 8 procent hoger dan in augustus 2014. De rubber- en kunststofindustrie produceerde ruim 6 procent meer. Ook de productie van metaalproducten, elektrische apparaten en voedingsmiddelen lag hoger dan een jaar eerder.

Daarentegen produceerde de machine-industrie bijna 9 procent minder dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat de machine-industrie minder orders had uitstaan. De productie van chemische en farmaceutische producten lag ook lager dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Productie industrie fluctueert aanzienlijk

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juli op augustus 2015 daalde de productie met 1,6 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Hierdoor is er geen duidelijke kortetermijntrend zichtbaar.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten in september positief

De stemming onder de ondernemers in de industrie was in september iets positiever dan een maand eerder. Het producentenvertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. De verbetering in september komt vooral doordat ondernemers positiever zijn over hun orderportefeuille en hun voorraden. In juni bereikte het producentenvertrouwen het hoogste niveau in ruim vier jaar tijd.

De industriële ondernemers in Duitsland zijn in september minder positief dan een maand eerder. In april bereikte het vertrouwen van de Duitse industriële ondernemers het hoogste niveau van 2015. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.