Daling werkloosheid stokt

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet is in de afgelopen drie maanden gestokt. Het aantal werklozen kwam in september uit op 609 duizend. Daarmee was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, net als in juli en augustus. Dit meldt CBS.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Jeugdwerkloosheid neemt toe

De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen drie maanden toegenomen van 11,1 naar 11,5 procent. Er zijn nu 161 duizend 15- tot 25-jarigen werkloos. De jeugdwerkloosheid neemt sinds april  toe, maar ligt lager dan een jaar geleden. In september 2014 bedroeg de jeugdwerkloosheid nog 12,0 procent.

Werkloosheidspercentage naar leeftijd

Aantal werkenden stabiel

Het aantal mensen met betaald werk ligt op hetzelfde niveau als in juni. Tot juni nam het aantal werkenden nog toe. Het aantal mensen met werk voor ten minste 12 uur per week groeide wel, maar het aantal personen dat minder dan 12 uur per week werkt nam evenveel af.

Twee derde van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In september had 65,4 procent van hen  betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. In de afgelopen twaalf maanden is vooral het aantal werkende vrouwen toegenomen.

In september waren in totaal 609 duizend mensen werkloos, 2 duizend minder dan drie maanden eerder in juni. Er waren in september iets meer mannen dan vrouwen werkloos. De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar behoren niet tot de beroepsbevolking: ook zij hadden geen baan, maar waren niet op zoek of niet direct beschikbaar. Buiten de beroepsbevolking zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

De definitieve cijfers in dit bericht zijn op 23 oktober 2015 om 9.30 gepubliceerd.