Werkloosheid verder gedaald

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte

Het aantal werklozen daalde in juli naar 603 duizend. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 22 duizend af. Het aantal werkenden is in deze periode met 14 duizend toegenomen. De werkzame beroepsbevolking telt 8,3 miljoen personen. De werkloosheid kwam hiermee in juli uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van CBS.

UWV: 420 duizend WW-uitkeringen

Afgelopen maand nam het aantal lopende WW-uitkeringen toe met 10 duizend tot 420 duizend. Dit is 3,8 procent lager dan in juli vorig jaar.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen
 

8,3 miljoen met betaald werk

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In juli had 65,4 procent van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Vooral onder vrouwen neemt al geruime tijd het aantal met betaald werk toe.

Afgelopen maand waren in totaal 603 duizend mensen werkloos: zij hadden geen baan, maar waren wel beschikbaar voor en op zoek naar werk. Er waren in juli iets meer mannen dan vrouwen werkloos. De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar vallen onder de niet-beroepsbevolking: deze groep had ook geen baan, maar was daar niet voor beschikbaar of niet naar op zoek. Hier hebben vrouwen met 2,2 miljoen de overhand.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)
 

Daling werkloosheid

In een jaar tijd daalde de werkloosheid van 7,3 naar 6,8 procent van de beroepsbevolking. Tot en met het eerste kwartaal van dit jaar nam de werkloosheid vooral onder jongeren af. Deze daalde van 12,8 procent in juli 2014 tot 10,8 procent in maart. In de afgelopen maanden is dit percentage onder jongeren weer iets opgelopen tot 11,3. Bij personen van 25 jaar en ouder is de werkloosheid juist gedaald in de afgelopen drie maanden. Voor 25- tot 45-jarigen daalde deze van 5,9 procent naar 5,4 procent; bij 45-plussers van 6,6 naar 6,4 procent.

Werkloosheidspercentage naar leeftijd
 

UWV: meer nieuwe uitkeringen in juli dan een jaar eerder

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV nam in juli toe met 10 duizend tot 420 duizend, maar ligt wel 3,8 procent lager dan vorig jaar. De stijging in juli wijkt af van de dalende trend in de WW in de afgelopen periode. Naar sector bekeken ziet UWV in de maand juli vooral een relatieve toename vanuit het onderwijs, de uitzendbedrijven en de sector vervoer en opslag. Vergeleken met juni is de stijging van het aantal uitkeringen het sterkst in de leeftijdsgroep tot 35 jaar. De piek in het onderwijs is gebruikelijk in de zomer vanwege het aflopen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar.

UWV noteerde in de maand juli meer nieuwe uitkeringen (+5,5 procent) dan in dezelfde maand een jaar geleden. Over de eerste zeven maanden van 2015 bezien is er echter sprake van een daling van 12 duizend (-3,3 procent) uitkeringen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling is volledig toe te schrijven aan mannen. In dezelfde periode nam het aantal werkhervattingen met 4 procent toe, bij 50-plussers was de toename zelfs 18 procent.

Bronnen: